موضوعات = مدیریت
شناسایی مولفه‌های تولید محتوای دیجیتال در بازاریابی در صنعت مد و پوشاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1403

مریم روستازاده شیخ یوسفی؛ سید محمد رضا داودی؛ سعید آقاسی؛ علیرضا شیروانی


خوشه‌بندی مشتریان در ترجیح محصولات داخلی؛ مطالعه‌ موردی صنعت نساجی

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 92-108

سیدحسن حاتمی نسب؛ گلسا صالحی فیروزآبادی


بهینه سازی خط تولید ترکیبی در صنعت تولید پوشاک ورزشی

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 52-67

زینب سلطان زاده؛ ثریا جابرزاده انصاری


شناسایی و تحلیل پیشرانهای مؤثر بر آینده ی برندسازی دیجیتال در صنعت فرش ایران

دوره 11، شماره 3، آذر 1401، صفحه 92-115

مرجان پرورش محسنی؛ شهناز نایب زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ کریم حمدی


ارائه مدل فرآیند تکوین و توسعه محصول در صنعت فرش دستباف

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 47-68

علیرضا شیری؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ نسرین آخوندی؛ فضل الله جمالو


تأثیر خودبینی مصرف‌کننده بر اطمینان به سبک پوشش در صنعت پوشاک

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 65-78

محمد صالح محمودی پندری؛ امیررضا کنجکاو منفرد


شناسایی و تحلیل نیازمندی های مدیریتی صنعت فرش دستباف ایران با استفاده از دیمتل فازی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 79-100

علیرضا شیری؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ نسرین آخوندی؛ فضل الله جمالو


بررسی تاثیر گروه همسالان بر رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 33-42

امیررضا کنجکاو منفرد؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ هاشم رئیسی؛ زهره حدادیان


آسیب شناسی طراحی پارچه ولباس در ایران

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 5-16

اعظم زارع نیکوپرور یزدی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب


تبیین رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد شرکت (مطالعه موردی: کارخانجات منتخب ریسندگی یزد)

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 37-43

انسیه تاکی؛ ریحانه السادات طبائیان؛ غلامرضا بردبار


شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 31-41

وحید محمدی؛ پیمان ولی پور؛ حامد محمدی


شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 31-41

وحید محمدی؛ پیمان ولی پور؛ حامد محمدی


اثر سازه های نگرش زیست محیطی مصرف کننده بر رفتارهای دوست دار محیط زیست و خرید پوشاک سبز

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 39-48

خلیل الرحمن خلیلی پوررودی؛ فاطمه داداشیان


چالشها، موانع و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع نساجی و چرم در ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 29-33

علی صالحی راد؛ محمدرضا طبیبی؛ محسن عسگری؛ فاطمه جابری


عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنعت ریسندگی- مطالعه موردی : استان مازندران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 15-22

مهدی محمدعلی تباربائی؛ علیرضا رشیدی؛ محمدحسن چراغعلی