ارائه مدل فرآیند تکوین و توسعه محصول در صنعت فرش دستباف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

چکیده

فرایند توسعه و تکوین محصول به‌طورمعمول شامل چندین فعالیت است که صنایع مختلف، در فرایند پیچیده تحویل محصولات جدید به بازار به کار می‌برند. تغییر در ترجیحات مصرف‌کننده، افزایش رقابت و پیشرفت در فناوری یا استفاده از فرصت جدید، کسب‌وکارها و صنایع گوناگون را به شرکت در این فرآیند هدایت کرده است. صنعت فرش دستباف ایران نیز با توجه به قدمت هزاران ساله و ایجاد صدها فرصت شغلی و ارتزاق بخش قابل‌توجهی از جمعیت نیازمند توجه و استفاده از فرآیندهای علمی همچون فرآیند تکوین و توسعه محصول هست. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل آمیخته، اقدام به معرفی مدل فرآیند تکوین و توسعه محصول گردید. به این صورت که نخست، با انجام مطالعات عمیق بر روی مدل‌های تکوین، توسعه محصول، خدمات و استفاده از روش کیفی به‌گزینش شاخص‌های منتخب اقدام شد. سپس در بخش کمی با استفاده از معادلات ساختاری به ارائه مدل و آزمون بررسی آن اقدام شد. بر اساس نتایج تجزیه‌وتحلیل‌های صورت گرفته، مدل ارائه‌شده شامل7 فاز اصلی مدیریت کلان و استراتژیک، ایده یابی و گزینش، بازاریابی و تحقیقات بازار، طراحی، تولید، زنجیره تأمین و چابکی فرآیند هست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Demonstrating the formation and development process of the product in the hand-made carpet industry

نویسندگان [English]

  • alireza shiri 1
  • gholamreza hashemzadeh khorasgani 1
  • nasrin akhoundi 2
  • fazlolah jamalou 1
1 Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Faculty of Engineering, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The formation and development process of the product regularly includes numerous activities that various industries use to deliver new products to the market in a complex process. Change in the customer's preferences, increased competition, technological development, or using an unexplored opportunity guides businesses and various industries to participate in this process. Considering its thousand-year antiquity and creating hundreds of job opportunities and earning a living for a significant portion of the population, Iran's hand-made carpet industry needs to use scientific processes such as the formation and development process of the product. In this study, steps were taken to introduce the formation and development process of the product by using the mixed analysis methodology. First, steps were taken by conducting in-depth studies on the formation and development models of the product and services and using the qualitative method to select the designated indicators. Then, the model was provided in the quantitative section, and examination tests were conducted using structural equations. According to the analysis results, the provided model includes seven phases: strategic macro management, ideation and selection, marketing and market research, design, production, supply chain, and process agility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mixed analysis
  • Formation and Development of the product
  • fuzzy Delphi method
  • Structural equations
  • The art and industry of hand-made carpet
1.ضمیری، چ، نعمت شهربابکی، ا.، شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر رکود فرش دستباف اصیل سیستان، گلجام، 36،  107-120، 1398.
2.اکبری آرباطان، ک، عباسی، ر.، واکاوی چالش­های بافندگان فرش دستباف در دوران تحریم،گلجام، 36، 199-218، 1398.
3.باشکوه اجیرلو، م، حق وردی زاده دهلیق، ا.، نگاهی به ساختار بازار جهانی و برخی اشارات سیاست‌گذاری، نشریه بررسی‌های بازرگانی، 111، 7-25، 1400.
4.امینی، ع، مزروعی نصرآبادی، ا، جعفری گهرویی، ط.، مدل ساختاری تأثیر راهبرد رفتار فروش انطباقی براثر بخشی بازاریابی :نقش میانجی تأکیدات بازاریابی در هنر _صنعت فرش دستبافت، گلجام، 33، 105-123، 1397.
5.میر جلیلی، م، حاجی انزاهائی، ز، زارعی، ع، اشرف گنجویی، ف.، ارائه و آزمون مدلی درزمینهٔ برند سازی پوشاک ورزشی با رویکرد آمیخته، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 39، 71-86، 1400.
6.صمدی مقدم، ی،خیرخواه، م.، طرح‌ریزی پیشاپیش کیفیت محصول و طرح کنترل (APQP)،  مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، 1388.
7.Kenneth, B, K, The PDMA handbook. 3rd Edition : USA , 2013.
8.طباطبائی، م، داداشی لوکلایه، س، فلاح تفتی، ح.، تحلیل نقش سرمایه‌های اجتماعی در اعتلای جایگاه فرش دستباف. علوم و فناوری نساجی و پوشاک،  39، 87-101، 1400.
 9.عباسی، ر، کاظمی، ز.، شناسایی ابزارهای ترفیعی و تبلیغی مناسب برای ارتقای برند فرش دستباف ایران در بازارهای خارجی، گلجام، 33، 183-200، 1397.
10.بررسی و آسیب‌شناسی صادرات فرش دستباف ایران، صحت، س، فرجلومطلق، م.،http://carpetour.com ،(آخرین بازدید4اردیبهشت 1401)   
11.Woschke, T, Haase, H., Enhancing new product development capabilities of small and medium sized enterprises through managerial innovations, Journal of High Technology Management Research. 27, 56-64, 2016.
12.Lee, K, Woo, H, G, Joshi, K., Pro-innovation culture, ambidexterity and new product development performance: Polynomial regression and response surface analysis, European Management Journal, 35, 249-260, 2017.
13.امامی صالح، ک، حسینی، مریم، عسگری، ا، دهقان نجم‌آبادی، ع.، تأثیر جهت‌گیری استراتژیک بر عملکرد توسعه محصول جدید، مدیریت توسعه و تحول، 107-116، 1397.
14.Frishmmar, J, Ake Horte, S., The role of market orientation and entrepreneurial orientation for new product development performance in manufacturing firms, Technology Analysis & Strategic Management, 19, 765-788, 2007.
15.Kamal, S, B, M, Zawawi, D, Abdullah, D., Entrepreneurial orientation for small and medium travel agency in Malaysai, Procedia Economics and Finance, 37, 115-120, 2016.
16.عالم تبریز، ا، حمیدی زاده، م، دری نوکرانی، ب، محمدی پلارتی، م.، مدل توسعه محصول جدید در صنعت خودروسازی کشور، چشم‌انداز مدیریت صنعتی،26، 51-33، 1396.
17.فارسیجانی، ح، قیومی قهرودی، ص.، اصول مدیریت ناب-چابک، برآیند پویش، 1393.
18.سازه‌گستر سایپا.، نظامنامه تکوین محصول، ویرایش دوم، 1384.
19.انصاری، م، ممقانی، ع.، مدیریت استراتژیک توسعه محصول جدید از ایده تا عمل »،تهران،انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، 1390.
20.Cooper, R, G, Edgett, S, J., Lean Rapid profitable new product development: Product development institute , 1st edition, 2009.
21.Booz, A., & Hamilton. (1982). New Product Management for the  1980s. New York: Booz.A/Hamilton Inc.
22.مهربان، ر.، روش کاربردی برنامه‏ریزی پیشرفته کیفیت محصول، پیکان، 1377.
23.Akao, Y., & Mazur, G, H, The leading edge in QFD: past, present and future. International Journal of Quality & Reliability Management, 2003.
24.نظری، ع، داودی رکن آبادی، ا.، طراحی و تحلیل معادلات ساختاری خواص چندعملکردی پارچه های پلی آمید 6/6 تکمیل شده با نانو ذرات نقره و بوتان تتراکربوکسیلیک اسید با میانجی گری ویژگی آبدوستی، علوم و فناوری نساجی و پوشاک، 31، 19-5، 1399.
25.صفری، ر، حبیب پور، ک.، راهنمای جامع SPSS در تحقیقات پیمایشی، لویه، 1394.
26.قاسمی،و.، مدل‌سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics، جامعه شناسان، 1389.