بهینه سازی خط تولید ترکیبی در صنعت تولید پوشاک ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

احساس نیاز انسان به مد و پوشاک متنوع باعث می‌شود که تنوع پارچه‌های ورودی و پوشاک خروجی از کارخانه‌های تولید پوشاک بسیار زیاد باشد. مطمئنا کنترل و بهینه‌سازی این فرآیند بدون استفاده از نرم‌افزارهای کاربردی، زمانبر و همراه با خطای زیاد خواهد بود. در این پژوهش سعی شده است کاربرد نرم افزار بهینه‌سازی لینگو در مدیریت منابع انسانی و تعداد محصولات تولیدی به منظور ماکزیمم‌سازی سود با توجه به محدودیت‌های کارخانه‌های تولید پوشاک ارائه شود که این نرم‌افزار پرکاربرد به راحتی قابل دسترسی می‌باشد. بدین منظور، کارخانه‌ای با تولید سه محصول تی‌شرت، سویی‌شرت و شلوار ورزشی به صورت ریاضی مدل‌سازی شد. تابع هدف ماکزیمم سازی سود کارخانه با انتخاب ماهرترین اپراتور برای هر مرحله از تولید هر محصول و تعداد تولید هر محصول تعریف گردید. تعیین اپراتورهای هر مرحله‌ی کاری بر اساس مهارت آنها و تعداد تولید از هر محصول به عنوان متغیرهای تصمیم تعریف شد. تمام محدودیت‌های کارخانه و منابع انسانی نیز، به صورت ریاضی مطرح شد. در نهایت مدل در نرم‌افزار لینگو حل شد و نتایج نشان داد می‌توان با انتخاب درست اپراتورها و تغییر تعداد تولید هر محصول، سود کارخانه را 7 درصد افزایش داد. در ادامه با توجه به اینکه این نرم‌افزار محل گلوگاه تولید را مشخص می‌کند می‌توان با پیشنهادهای به‌صرفه، سود را تا 22 درصد افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of Mixed Production Line in Sportswear Industry

نویسندگان [English]

 • zeynab soltanzadeh
 • Soraya Jaberzadeh Ansari
Department of Textile Engineering, Yazd University, Yazd, Iran,
چکیده [English]

The feeling of human need for various fashions and clothes makes the variety of incoming fabrics and outgoing clothing from clothing factories very high. Certainly, controlling and optimizing this process without the use of application software will be time consuming and with a lot of errors. In this research, it has been tried to present the application of Lingo optimization software in human resource management and the number of products produced in order to maximize profits according to the constraints of clothing factories. This widely used software is easily accessible. For this purpose, a factory was mathematically modeled by producing three products: T-shirts, sweatshirt and sports pants. The objective function of maximizing factory profit was defined by selecting the most skilled operator for each stage of production of each product and the number of productions of each product. Determining the operators of each workstation based on their skills and the number of productions of each product were defined as decision variables. All factory and human resource constraints were raised mathematically. Finally, the model was solved in Lingo software and the results showed that the factory profit could be increased by 7% by choosing the right operators and changing the production number of each product. Furthermore, considering that this software determines the location of the production bottleneck, the profit can be increased up to 22% with cost-effective offers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • optimization
 • clothing production
 • LINGO software
 • bottleneck
 • study time
 1. Sengupta, A., Vasant, P.Andeeski, C. J., Fuzzy Optimization with Robust Logistic Membership Function: A Case Study In For Home Textile Industry, The International Federation of Automatic Control, 2008.
 2. Choudhary, S.Agrawal, S., Solving a Multi Objective Mixed Model Assembly Line Balancing Problem in Garment Industry, 2014.
 3. Nikzad Shahrivar, M.Dehghani Sari, A. R., Evaluating the Critical success factors of strategic customer relationship management (SCRM) in textile industry (with Fuzzy Approach), International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 9, 2015.
 4. Thanh, N. V., Building the support system for of production schedule for of the garment Company, Department of Logistics and Supply Chain Management, Ph.D., 2015.
 5. Zhang, L., Dynamic Optimization Model for Garment Dual-Channel Supply Chain Network: A Simulation Study, International Journal of Simulation Modelling, 14, 697-709, 2015.
 6. Khannan, M. S. A., Nafisah, L.Palupi, D. L., Design for Warehouse with Product Flow Type Allocation using Linear Programming: A Case Study in a Textile Industry, Materials Science and Engineering 319, 2018.
 7. Ünal, C.Yüksel, A. D., Cut Order Planning Optimisation in the Apparel Industry, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 139, 8-13, 2020.
 8. Hanife, S., CLOTHING ASSEMBLY LINE DESIGN USING SIMULATION AND HEURISTIC LINE BALANCING TECHNIQUES. TEKSTİL ve KONFEKSİYON, 2012.
 9. Kayar, M., Akalin, M., Comparing Heuristic and Simulation Methods Applied to the Apparel Assembly Line Balancing Problem, FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe, 24, 131-137, 2016.