نمایه سازی مقالات منتشر شده در نشریه علمی علوم و فناوری نساجی و پوشاک در سامانه شناساگر دیجیتال (DOR)

نمایه سازی مقالات منتشر شده در نشریه علمی  علوم و فناوری نساجی و پوشاک در  سامانه شناساگر دیجیتال (DOR)

از آنجا که طبق قانین بین الملی هر محتوای اینترنتی جزء اسناد محسوب شده و باید یک شناسه دریافت نماید، دبیرخانه نشریه با هماهنگی مرکز ISC مستقر در شیراز نسب به دریافت اینترنت اشیاء برای مقالات منتشر شده در نشریه علمی علوم و فناوری نساجی و پوشاک در  سامانه شناساگر دیجیتال (DOR) اقدام کرد. در این خصوص کلیه مقالات منتشر شده این نشریه دارای نمایه DOR هستند که مورد تصویب وزارت عتف نیز قرار گرفته است.