پرسش‌های متداول

من درخواست اطلاعات بیشتر در خصوص رتبه علمی مجله و نحوه همکاری و ارسال مقاله برای چاپ در مجله را دارم چگونه می توانم این اطلاعات را بدست آورم؟

دوست و همکار گرامی ضمن سپاس از توجه شما ، اطلاعات کامل در خصوص مجله و نحوه همکاری با آن در همین سایت از منو اطلاعات مجله و راهنمای نویسندگان قابل دسترسی می باشد.