خرید جهانی در زنجیره عرضه پوشاک: یک رویکرد یکپارچه تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی-گروهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، صندوق پستی : ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

2 گروه مهندسی پوشاک و مدیریت، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، ارائه محصولاتی با کیفیت و منعطف در زمان درست برای طراحی یک زنجیره عرضه اثربخش و داشتن روابط شراکتی بلند مدت بسیار حائز اهمیت است. همچنین روابط نزدیک خریدار و تامین کننده یک عامل موفقیت زنجیره برشمرده شده است. بنابراین، در مقاله حاضر با استفاده از یک رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره فازی و در حالت چند تصمیم گیرنده، یک مدل انتخاب تامین کننده ارائه می‌شود. در ابتدا ،معیارهای اتخاب منبع عرضه جهانی در صنعت نساجی به گونه‌ای جامع تدوین می‌شود. سپس از طریق پرسشنامه‌، وزن معیارهای مهم در ارتباط با فرآیند انتخاب تامین‌کننده جهانی در صنعت پوشاک بدست می‌آید و سپس یک رویکرد یکپارچه فرآیند تحلیل سلسله مرتبی با شاخص تصمیم گیری گروهی فازی و تاپسیس فازی استفاده می‌شود که مبتنی بر الویت‌بندی بر اساس نزدیکی به راه حل ایده‌آل است. با استفاده از یک مطالعه عددی، استقرار مدل فوق برای انتخاب تامین‌کنندگان بین‌المللی در صنعت نساجی و پوشاک انجام می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در بین زیر معیارهای انتخاب، معیار انطباق محصول با مشخصات و کیفیت به ترتیب بالاترین وزن ها را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Global purchasing in clothing supply chain: An integrated fuzzy-group multi-attribute decision making approach

نویسندگان [English]

  • F. Darvishi 1
  • Reza Ghasemy Yaghin 2
1 Department of Textile Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. Mailbox: 4413-15875
2 Textile Engineering Department, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the today competitive world, it is very important to provide quality and flexible products at the right time to design an effective supply chain and have long-term partnerships. Also, the close relationship between the buyer and supplier is known as a factor in the success of the supply chain. Therefore, in this paper, a real-case supplier selection problem is studied using a hybrid fuzzy multi-criteria decision-making approach and in a group decision-making setting. Also, a set of important criteria in the global sourcing of textile industry is comprehensively provided. In other words, through the questionnaire, the weight of the important criteria associated with the process of selecting a global supplier in the garment industry is obtained. Then, an integrated approach to the analytical hierarchy process is used with a fuzzy group decision-making and fuzzy TOPSIS that is based on order preference by similarity to ideal solution. Finally, a numerical study is carried out to select international suppliers in the textile and clothing industry to show model applicability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global supplier selection
  • Clothing supply chain
  • Fuzzy TOPSIS
  • Analytical hierarchy process
  • Fuzzy group decision making