درباره نشریه

نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک، نشریه ای مستقل است که فارغ از هر گونه وابستگی گروهی و جناحی به شخص یا تشکل خاصی منتشر شده و تنها هدف آن گام برداشتن در راه ارتقا و پیشرفت صنعت نساجی پوشاک و فرش کشور است. این فصلنامه، از معدود مجلات معتبر علمی در حوزه علوم و مهندسی نساجی در سطح کشور است که اولین شماره آن در زمستان 1390 به چاپ رسیده است.

- محورهای مقالات مورد پذیرش مجله
محورهای مقالات مورد پذیرش مجله در زمینه‌های تخصصی علوم و فناوری نساجی و پوشاک و فرش است که در سه بخش زیر تقسیم می شود

           1)علوم و فناوری الیاف، ریسندگی، بافندگی،  رنگرزی، چاپ و تکمیل،  جذب و تصفیه پساب نساجی، تکسچرایزینگ، منسوجات بی بافت و کفپوش ها، فرش، منسوجات هوشمند

          2)علوم و فناوری مواد شیمیایی، رنگ، پلیمر، کامپوزیت، نانو و بایوتکنولوژی مورد مصرف در صنعت نساجی، پوشاک و فرش

          3) علوم و فناوری پردازش تصویر، مدل سازی و شبیه سازی، تکنیکهای آماری، کنترل کیفیت، مدیریت، جامعه شناسی و هنر در صنعت نساجی، پوشاک و فرش

 مسئولین اجرایی مجله علوم و فناوری نساجی:

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف ( کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صاحب امتیاز ماهنامه نساجی امروز)

سردبیر و عضو هیات تحریریه: دکتر علی شمس ناتری (دکترای تخصصی، استاد و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه گیلان)

عضو هیات تحریریه و مدیر اجرائی : دکتر پیمان ولی پور (دکترای تخصصی، دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی و پوشاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر)

ویراستار فنی : مهندس ابولفضل محمودی گوری، مهندس محمد داودآبادی فراهانی

طراح و صفحه آرا: مهندس محمد داودآبادی فراهانی

امور مشترکین: درویش

امور وبسایت: مینا بیانی

چاپ و توزیع: موسسه نساجی امروز