اصول اخلاقی انتشار مقاله

موسسه نساجی امروز به عنوان ناشر در راستای حفظ اخلاق نشر و حفاظت از مقاله‌های منتشر شده و در دست بررسی نشریه علمی علوم و فناوری نساجی و پوشاک، موارد زیر را براساس قوانین  cope در دستور کار خود قرار داده است:

  •  مقالات ارسالی باید در زمینه­ تخصصی فصلنامه و حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان باشد.
  •  علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در زمینه تخصصی فصلنامه، مقاله‌های ارسالی به نشریه نباید همزمان به جای دیگری برای چاپ فرستاده شده و یا قبلاً در نشریات (داخلی و خارجی) دیگری چاپ شده باشند.
  •  مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله درکنگره ها، سمینارهای داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می‌تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند.
  •  اصلاح و خلاصه کردن مطالب با نظر نویسندگان انجام می‌شود و مسئولیت صحت محتوای مقالات به عهده نویسندگان است. نویسنده‌، مسئول مکاتبات است و چاپ مقاله به معنی تأیید مطالب آن نیست.
  •  در صورت استفاده از مطالب دیگران، منبع مورد نظر با شماره و اطلاعات کامل منبع مذکور ارجاع داده شود.
  •  تکمیل فرم‌ تعهدنامه نویسنده مبنی بر عدم ارسال مقاله برای سایر نشریات به منظور چاپ یا داوری، در زمان ثبت نام و ارسال مقاله الزامی است.
  •  تمامی مقالات دریافت شده در این مجله توسط نرم‌افزارهای مشابهت‌یاب، مورد بررسی قرار می گیرند و بخش هایی که ممکن است منجر به سرقت ادبی شوند مشخص می شوند. چنانچه مشخص شود مقاله ای همزمان در مجله ای دیگر در فرآیند داوری است یا قبلا در جایی چاپ شده است فورا از دستور کار بررسی خارج می شود
  •  مقاله تالیف شده تا زمان انتشار به عنوان امانت نزد دفتر فصلنامه خواهد بود.
  • نویسنده مسئول باید فایلهای فرم تکمیل شده تعارض منافع، فرم حق واگذاری نشر مقاله (copyright) و نامه به سردبیر از لینک زیر دریافت و هنگام ارسال فایلهای مرتبط با مقاله آپلود نماید.

- فرم تعارض منافع 

- نامه به سردبیر

-فرم حق واگذاری نشر مقاله (Copyright)