تعداد دوره‌ها: 12

تعداد شماره‌ها: 43

تعداد مقالات: 267

تعداد نویسندگان: 488

تعداد مقالات ارسال شده: 411

تعداد مشاهده مقاله: 1498.84

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 399,788

نسبت مشاهده بر مقاله: 1498.84

نسبت دریافت فایل بر مقاله: 1497.33

درصد پذیرش:  22

زمان پذیرش (روز): 134

تعداد پایگاه های نمایه شده: 15

تعداد داوران:  264

گواهی ارزیابی سال 1401 اداره کل ارزشیابی نشریات علمی وزارت عتف
Caption

نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک با رویکرد انتشار یافته های علمی و فناوری و توسعه دانش در نساجی، پوشاک و فرش تاسیس شده است. این نشریه از زمستان سال 1390 آغاز به کار کرد و بصورت فصلی منتشر میشود. سایر اطلاعات این نشریه به شرح زیر میباشد:
 نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک توسط موسسه نساجی امروز و طبق مصوبه وزارت علوم تحقیقات و فناوری منتشر میشود.

 • فلودیاگرام مراحل داوری و پذیرش مقاله در قسمت فرآیند پذیرش مقالات شرح داده شدهاست.
 • حقوق معنوی:  کلیه حقوق معنوی اثر متعلق به نویسنده است.
 •  این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار  (COPE) میباشد و از آییننامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی مینماید.
 • نوع نشریه:  نشریه علمی (طبق آخرین آئین نامه نشریات وزارت عتف)
 • توالی انتشار:  فصلی
 • زبان: دو زبانه فارسی(چکیده و منابع مقالات انگلیسی)
 •  متوسط زمان داوری مقالات: 3 هفته
 • سرقت ادبی: جهت پیشگیری از سرقت ادبی از نرم افزار سمیم نور استفاده میشود.
 • دسترسی: رایگان و آزاد به مقالات
 • کشور محل چاپ: ایران
 • ناشر: موسسه نساجی امروز
 • حوزه  تخصصی: علوم و فناوری نساجی، پوشاک و فرش
 • شروع انتشار: زمستان 1390
 • نمایه شده: بلی
 • شناسه مقاله: سامانه شناساگر دیجیتال (DOR)
 • قابل دسترسی از:  سازمان اسناد  و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، پایگاه مجلات تخصصی نور، سویلیکا (Cevilica)، مگیران(Iranian Magazines Reference)،  پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC)، پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)،  ACADEMIA ، MENDELELY ،  Google Scholar  و    DOAJ(Directory of open access Journals )
 • زبان مجله:  فارسی (چکیده انگلیسی)
 • هزینه داوری و انتشار مقاله:  مجموعا چهار میلیون ریال طبق آئین نامه نشریات وزارت عتف
 • نوع  داوری: داوری بسته (دوسر کور) و حداقل 2 داور
 • زمان بررسی اولیه:  کمتر از یک هفته
 • فرمت: چاپی و الکترونیکی
 • نوبتهای چاپ:  فصلنامه
 • ارزیابی رتبه علمی 1401:  ب
 • ضریب تاثیر: ISC: 0/507
 • شاپای چاپی: 7162-2151 
 • شاپای الکترونیکی:  2417-2322
 • ایمیل مجله: E-mail: journaltast@gmail.com
شماره جاری: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، شهریور 1402، صفحه 1-87 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر عوامل فیزیکی پارچه بر آویزش عینی و ذهنی آن

صفحه 1-13

علیرضا قادری؛ علیرضا مستحفظیان؛ محمدصالح احمدی


تعداد دوره‌ها: 12

تعداد شماره‌ها: 43

تعداد مقالات: 267

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان