تعداد دوره‌ها: 8

تعداد شماره‌ها: 29

تعداد مقالات: 177

تعداد نویسندگان: 348

تعداد مقالات ارسال شده: 278

تعداد مشاهده مقاله: 1754.5

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 333,463

نسبت مشاهده بر مقاله: 1754.5

نسبت دریافت فایل بر مقاله: 1883.97

درصد پذیرش:  23

زمان پذیرش (روز): 151

تعداد پایگاه های نمایه شده: 7

تعداد داوران:  190

مجله علوم و فناوری نساجی دارای مجوز انتشار با اعتبار علمی از کمیسیون بررسی نشریات کشور، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت فصلنامه و به زبان فارسی توسط موسسه نساجی امروز، منتشر می شود.

این مجله کلیه مقالات علمی دریافتی در محورهای مرتبط با علوم و مهندسی نساجی و پوشاک و فرش را پس از داوری توسط اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات علمی، تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در صورت پذیرش از نظر کیفیت ارائه مطالب، روزآمد بودن موضوع، و تناسب آن با اهداف مجله به چاپ می­رساند.

این نشریه با برخورداری از هیأت تحریریه شناخته شده متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاهای کشور، یک مجله معتبر علمی به شمار می‌­رود. به منظور معرفی مجله علوم و فناوری نساجی پوشاک و صنایع وابسته به مجامع بین المللی از نخستین شماره آن، مطالب روی جلد در پشت جلد و چکیده مقالات هر شماره نیز به زبان انگلیسی چاپ می شود.

 

اهداف انتشار مجله:

- معرفی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی

- تلاش در توسعه و ترویج دانش علوم و مهندسی نساجی

- تلاش در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت با در دسترس قرار دادن نتایج تحقیقات پژوهشگران

- افزایش روحیه پژوهشگری در بین محققین، دانشجویان و متخصصین واحدهای صنعتی

 

نکاتی که باید در ارسال مقاله به این نشریه رعایت کرد.

مطالب و نحوه ارسال طبق موارد درج شده در بخش راهنمای نویسندگان ، ارسال مقاله باشد. همچنین برای اطلاع بیشتر از نحوه

پذیرش مقاله از منوی فرآیند پذیرش مقالات نیز دیدن فرمایید.

* مسئول مکاتبات باید از اعضای هیأت علمی و یا شاغل در سایر  مؤسسات باشند، بنابراین مقالات دانشجویان باید توسط عضو محترم هیأت علمی از طریق سامانه ارسال گردد.

 خبر:
فراخوان مقالات پژوهشی از بخش صنعت
شماره جاری: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 28، زمستان 1398، صفحه 5-77 

تعداد دوره‌ها: 8

تعداد شماره‌ها: 29

تعداد مقالات: 177

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان