شناسایی بحرانی ترین خطاها در تولید فرش ماشینی با استفاده از روش تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آن ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

در یک سامانه تولیدی همواره احتمال وقوع بسیاری از خطاها وجود دارد. این خطاها بر خروجی سامانه از نظر کمی و کیفی مؤثرند و هریک تهدیدی برای آن به‌ شمار می‌ رود. در این مقاله، روشی کاربردی به نام تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آن‌ ها برای شناسایی بحرانی‌ ترین خطاها و کاهش آثار مخرب آن‌ ها در یک سامانه تولید فرش ماشینی معرفی شده است. اجرای این روش به گروهی متشکل از اعضای سامانه نیاز دارد تا با بحث درباره خطاهای بالقوه و آثار آن‌ها به هر خطا عددی موسوم به عدد اولویت خطر اختصاص داده شود. خطاهایی که دارای بزرگ‌ترین عدد اولویت خطر هستند، بحرانی‌ ترین خطاها محسوب شده و اقدامات اصلاحی برای ارتقای کیفیت محصول، باید از آن‌ ها شروع شود. در این کار پژوهشی، با استفاده از این شیوه، یک سامانه تولید فرش ماشینی ارزیابی شده و بحرانی‌ ترین خطاهای موجود در آن، شناسایی شده و راهکارهایی برای بهبود کیفیت فرش‌ های تولیدی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Monitoring the Most Critical Error-based Failures in Carpet Production by Failure - Mode - and - Effects Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hatamvand
  • Seyyed Abbas Mirjalili
  • Mohsen Hadizadeh
Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

There is always a probability of recurring failures in a manufacturing system. These failures disturb the output of a system quantitatively and qualitatively, and on the whole they are menace to the system's productivity. This paper introduces a technique called "failure-mode-and-effects analysis (FMEA)" to recognize or monitor and reduce harmful effects of the most critical errors in a carpet manufacturing system. This method requires a team of inspecting members to discuss the type of failures and their potential risk by classifying each failure under a grade called "risk priority number (RPN)". The failures with highest RPN are the most critical type of failures for which corrective actions must be preferentially taken to increase the quality of the production. In this research work, FMEA technique is adopted in a carpet manufacturing system to evaluate and monitor the type and quality of the failures, while presenting solutions to eliminate them most effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality
  • Carpet
  • Identification of Failure
  • Critical