تفاهم نامه بین نشریه علوم و فناوری نساجی پوشاک و انجمن علمی فرش ایران

یکی از اهداف نشریه های علمی، ارتباط با انجمن های علمی تخصصی ملی و بین المللی است. از این رو نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک با توجه به افزایش امتیاز آن در سامانه ارزیابی وزارت علوم تخقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران تصمیم به انجام تفاهم نامه با انجمن علمی فرش ایران  گرفت. علاقه مندان میتوانند اخبار انجمن علمی فرش ایران را توسط لینک https://icsa.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=1 دنبال کنند.