موضوعات = پوشاک
شناسایی و رتبه‌بندی مهم‌ترین علل تمایل مصرف‌کنندگان داخلی به خرید پوشاک خارجی -مطالعه موردی در استان قم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 شهریور 1401

امیدعلی عادلی؛ محمدحسن ملکی؛ زهرا ریاضی


نقش ارتباطات بین نسلی (فرزند - والدین) بر ارزش ویژه برند در خرید پوشاک در سطوح مختلف درگیری ذهنی موقعیتی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 71-90

محمدجواد تقی پوریان؛ الهام فاضلی ویسری؛ مریم آقاجان


ارائه و آزمون مدلی در زمینه برندسازی پوشاک ورزشی با رویکرد آمیخته

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 71-86

مرجان میرجلیلی؛ زهرا حاجی انزهائی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجوی


تحلیل عوامل اثرگذار بر انتخاب پوشش غیرمتعارف توسط جوانان (مطالعه موردی: بانوان در منطقه دو تهران)

دوره 10، شماره 3، آذر 1400، صفحه 87-102

نیرالسادات موسوی؛ عبدالرسول مقسم؛ علیرضا حسین پور کاسگری


کمینه سازی ضایعات درمرحله الگوکشی لباس برپایه خلاقیت طراح الگو

دوره 10، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 49-63

سیده کبری حسینی؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ عبدالرسول مقسم


طراحی و دوخت کلاه NCPAP جهت بستری نوزادان در بخش NICU

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 5-13

مریم السادات میرحسینی چاهوکی؛ احسان زرین آبادی؛ فاطمه آخوندی


شناسایی عوامل موثر بر صنعت مد و لباس با رویکرد پایداری محیط زیست

دوره 9، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 21-29

وحید محمدی؛ احسان اکرامی؛ حامد محمدی؛ مریم مرادحسینی


تأثیر نوع درز بر سختی خمشی پارچه دوخته شده

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 13-20

فرشته خسروی؛ صدیقه گرجی؛ فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


معرفی انواع دستکش ها ی محافظ و روش های ارزیابی کارایی آنها

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 19-28

فرزانه زارع بیدکی؛ نازنین اعزازشهابی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


ارزیابی رفتار درز در برابر نیروهای کششی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 29-38

ندا نعیمی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان؛ مسعود لطیفی


مطالعه تجربی تاثیر عوامل ساختاری کیسه خواب بر کارایی حفاظت گرمایی آن

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 47-56

فاطمه قاضی نظام؛ ملیحه قنبری؛ نازنین اعزازشهابی؛ دکتر فاطمه موسی زادگان


طراحی و تولید لباس‌کار برای کارگران زن کارخانجات پوشاک

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 3-8

سمیرا عاصی حداد؛ ملیحه شاکری؛ دکتر محمدصالح احمدی


مروری بر بررسی رفتار کاسه ای شدن منسوجات بر اساس پارامترهای ساختاری پارچه

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 9-17

زهرا عباسی؛ پدرام پیوندی؛ رستم نمیرانیان


عوامل موثر در خرید پوشاک

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 37-42

افسانه ولی پوری؛ هاجر پورکاظمیان


طراحی لباس براساس اصول شباهت و الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 13-20

محسن هادیزاده؛ پدرام پیوندی