طراحی الگوی اثرگذاری تبلیغات شبکه‌های اجتماعی در صنعت پوشاک داخلی (رویکرد کیفی تئوری داده بنیاد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ،تنکابن، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و تبیین الگوی اثرگذاری تبلیغات شبکه‌های اجتماعی در صنعت پوشاک داخلی به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری گروهی از خبرگان متشکل از اساتید دانشگاهی و مشاورین برجسته در زمینه بازاریابی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی و همچنین فعالان صنعت پوشاک داخلی در نظر گرفته شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته بود. 12 نفره از خبرگان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بعد از انجام 9 مصاحبه، محقق به اشباع نظری رسید و فرایند انجام مصاحبه‌ها متوقف شد. جهت طراحی مدل از روش کیفی تئوری داده بنیاد با نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. در مجموع 123 مفهوم اولیه استخراج گردید که بعد از بررسی و کنار هم قرار دادن آن‌ها و حذف مفاهیم تکراری 40 مفهوم نهایی شناسایی شد. نتیجه این فرایند، شکل‌گیری 13 مقوله بود که مبنای مدل مفهومی تحقیق را شکل دادند. در ادامه ابعاد مدل پارادایمی شامل مقوله اصلی و محوری (میل درونی به کنکاش در مورد تبلیغ)، شرایط علّی (اقبال عمومی به استفاده از شبکه‌های اجتماعی، تولید محتوای جذاب، رعایت اصول اخلاقی، استفاده از قدرت برند برای جلب اعتماد کاربران)، زمینه ای (گرایش جامعه به خط‌گیری از شبکه‌های اجتماعی)، متغیر محیطی (زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور)، مقوله‌های راهبردی (تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، ایجاد امکان تبادل نظر بین کاربران در ذیل تبلیغ، استفاده از رسانه‌های معتبر و تخصصی) معرفی شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing the effect model of social media advertising in domestic clothing industry (Qualitative approach of grounded theory)

نویسندگان [English]

 • Sahar Jami 1
 • mohammad ali nasimi 2
 • Shahram Salavati 3
1 Ph.D. Candidate Business Administration, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor of Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
3 Assistant Professor Department of Business Administration, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.
چکیده [English]

This research was carried out with the aim of designing and explaining the effectiveness of social media advertising in the domestic garment industry. This research is practical in terms of purpose. The statistical population was a group of experts consisting of academic professors and prominent consultants in the field of marketing based on social networks, as well as domestic garment industry activists. The main data collection tool was in-depth and semi-structured interviews. 12 experts were selected by purposeful sampling. After conducting 9 interviews, the researcher reached theoretical saturation and the process of conducting interviews was stopped. In order to design the model, the qualitative method of Foundation Data Theory was used with MAXQDA software. A total of 123 initial concepts were extracted, after examining and putting them together and removing duplicate concepts, 40 final concepts were identified. The result of this process was the formation of 13 categories that formed the basis of the research conceptual model. In the following, the dimensions of the paradigm model include the main and central category (internal desire to explore about advertising), causal conditions (general interest in using social networks, producing attractive content, observing ethical principles, using the power of the brand to gain the trust of users), context (society's tendency to opt out of social networks), environmental variables (information and communication technology infrastructures in the country), strategic categories (electronic word-of-mouth advertising, making it possible for users to exchange opinions under the advertisement, using reliable and specialized media) Introduction became.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "
 • advertising "
 • , social networks"
 • domestic clothing industry"
 • , "
 • media"
 • ,"
 • grounded theory"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1402
 • تاریخ دریافت: 24 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 23 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 04 اردیبهشت 1402