شناسایی ابعاد و مولفه های ابزارهای بازاریابی دیجیتال در استارت آپ های فعال در صنعت مد و پوشاک ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحدیزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. کدپستی: 8915813135

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. کدپستی: ۱۴۷۷۸۹۳۸۵۵

3 گروه طراحی پارچه و لباس، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. کدپستی: 8915813135

چکیده

در دنیای مدرن جهت باقی ماندن در محیط رقابتی، استفاده از ابزارهای بازاریابی دیجیتال در صنایع مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجایی که صنعت نساجی و پوشاک یکی از صنایع اولویت دار کشور محسوب می شود و استارت آپ های موجود در این صنعت با مشکلاتی در زمینه رقابت مواجه بوده اند، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و بومی سازی مؤلفه های بازاریابی دیجیتال در استارت آپ های صنعت مد و پوشاک ایران صورت گرفته است. روش این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی- توسعه ای و از نظر ماهیت اکتشافی است. استراتژی پژوهش در مرحله اول تحلیل محتوای کیفی و در مرحله دوم، روش پدیدارشناسی می باشد. بدین منظور ابتدا مستندات علمی مرتبط با موضوع به روش هدفمند انتخاب و مؤلفه های بازاریابی دیجیتال شناسایی شدند و با استفاده از نرم افزارNVIVO تحلیل گردیدند؛ سپس نتایج حاصل از طریق مصاحبه با 12 تن از خبرگان صنعت مد و پوشاک بومی سازی شدند. نتایج پژوهش نشان داد به منظور اجرای صحیح یازاریابی دیجیتال در استارت آپ های صنعت مد و پوشاک ایران و کسب موفقیت، عوامل سازمانی، نوآوری -مزیت رقابتی، عوامل کسب و کار - سودآوری و همچنین 12 مولفه استخراجی از اهمیت بالایی بر خوردار می باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Dimensions and Components of Digital Marketing Tools in Startups Active in Iran’s fashion and clothing industry

نویسندگان [English]

 • Shahnaz Nayebzadeh 1
 • Mona Koshki 2
 • Abolfazl Davodirokabadi, 3
 • Karim Hamdi 2
1 Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran. Zip code: 8915813135
2 Department of Business Management, Faculty of management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. Zip code: 1477893855
3 Department of design and clothing, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran. Zip code: 8915813135
چکیده [English]

In the modern world, to remain competitive, the use of digital marketing tools in various industries is of high importance. Since the Textile and clothing industry is considered one of the priority industries of the country and the startups in this industry have encountered competition challenges, the current research aims to identify and localize digital marketing components in Iranian fashion and clothing industry startups. The method of this research is applied-developmental in terms of its purpose and exploratory in nature. The research strategy consists of qualitative content analysis in the first stage and phenomenological qualitative method in the second stage. For this purpose, scientific documents related to the topic were selected purposefully and the digital marketing components were identified and analyzed using NVIVO software. Then, the results obtained were localized through interviews with 12 Iranian fashion and clothing industry. The research results showed that in order to properly implement digital marketing in Iranian fashion and clothing industry startups and achieve their success, organizational factors, innovation-competitive advantage, business-profitability factors and also 12 extracted components are of high importance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital Marketing
 • Digital Marketing Tools
 • Textile and Clothing Industry
 • Qualitative analysis
 • Startup

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1402
 • تاریخ بازنگری: 01 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 01 شهریور 1402