نویسنده = پدرام پیوندی
ارائه روش اندازه‌گیری ابعاد دست جهت تهیه دستپوش با استفاده از دوربین سنجش عمق

دوره 8، شماره 4، دی 1398، صفحه 5-13

پدرام پیوندی؛ محبوبه افضلی؛ رستم نمیرانیان


مروری بر انتقال حرارت در منسوجات بخش اول: مطالعات تجربی

دوره 8، شماره 3، مهر 1398، صفحه 33-45

ندا دهقان؛ پدرام پیوندی


بررسی و مدلسازی تأثیر شکل میدان مغناطیسی بر فرآیند الکتروریسی

دوره 8، شماره 2، تیر 1398، صفحه 37-47

محمدرضا فلاح زاده؛ پدرام پیوندی؛ محمدعلی توانایی


مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت پوشاک

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 39-50

ملیحه دهقان؛ مرتضی ودود؛ پدرام پیوندی؛ مهدی رضاییان


نمانام‌سازی در صنعت پوشاک ایران؛ موانع و راهکارها (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 51-59

بنفشه السادات عربیان؛ مهدیه دهقان چناری؛ دکتر محمدصالح احمدی؛ پدرام پیوندی


مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت فرش

دوره 7، شماره 3، آذر 1397، صفحه 39-57

سرور دشمن فنا؛ پدرام پیوندی؛ مرتضی ودود


مروری بر روش های تولید، ارزیابی و تشخیص الگوی استتاری

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 9-21

منا زینل پور یزدی؛ پدرام پیوندی


مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 43-66

وجیهه مظفری شمسی؛ پدرام پیوندی


مروری بر شبیه سازی پارچه با مدل جرم-فنر

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 43-66

پدرام پیوندی؛ وجیهه مظفری شمسی


مروری بر بررسی رفتار کاسه ای شدن منسوجات بر اساس پارامترهای ساختاری پارچه

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 9-17

زهرا عباسی؛ پدرام پیوندی؛ رستم نمیرانیان


تولید آزمایشگاهی الیاف شب تاب پلی پروپیلن با استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی حین فرایند مذاب ریسی

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 29-33

فاطمه اقبالی؛ مهدیه اسلامی؛ محمدعلی توانایی؛ مهدی صفی؛ امیر مسعود اعرابی؛ پدرام پیوندی


شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 3-11

فرشته رضایی؛ پدرام پیوندی؛ سعید ابراهیمی


مروری بر روش‌های اندازه‌گیری پارامترهای نخ با استفاده از پردازش تصویر

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 31-44

نعیمه باغشاهی؛ پدرام پیوندی؛ محمد علی توانایی


محاسبه نیروی نفوذ سوزن در پارچه‌های تاری-پودی

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 29-38

سعید ابراهیمی؛ ایمان حاجی زاده؛ پدرام پیوندی


طراحی لباس براساس اصول شباهت و الگوریتم ژنتیک محاوره‌ای

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 13-20

محسن هادیزاده؛ پدرام پیوندی


بهینه‌سازی سازوکار حرکت سوزن در ماشین دوزندگی راسته‌دوز با الگوریتم ژنتیک

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 47-53

ایمان حاجی زاده؛ سعید ابراهیمی؛ پدرام پیوندی


پردازش تصویر برای بهینه سازی روش های آستانه گیری و تعیین قطر نانوالیاف

دوره 3، شماره 3، آذر 1392، صفحه 17-28

ندا دهقان؛ پدرام پیوندی؛ محمدعلی توانایی


خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 3-10

زهره زارع نژاد؛ پدرام پیوندی