پردازش تصویر برای بهینه سازی روش های آستانه گیری و تعیین قطر نانوالیاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی، یزد، ایران

چکیده

الیاف پلیمری کاربردهای زیادی در علوم مختلف مهندسی از جمله نساجی، کامپوزیت و پزشکی دارند. خواص فیزیکی الیاف پلیمری بیشترین اثر را از قطر این الیاف می پذیرد. بنابراین، با کاهش قطر الیاف در حد نانو، خواص ویژه ای در این مواد ظاهر می شود که آن ها را بسیار کارآمد می کند. از این رو، توسعه روش اندازه گیری قطر الیاف به طور دقیق و خودکار بسیار مهم است. در سال های اخیر، پردازش تصویر به عنوان روشی متداول برای اندازه گیری قطر مورد توجه قرار گرفته است. در این مطالعه، از دو روش ردیابی مستقیم و تبدیل فاصله برای اندازه گیری قطر نانو الیاف استفاده و با یکدیگر مقایسه شده است. با توجه به اینکه اجرای روش های تعیین قطر الیاف روی تصاویر دودویی امکان پذیر است. از این رو، روش های آستانه گیری تصویر بررسی و نیز در این مطالعه الگوریتمی برای بهینه سازی روش های آستانه گیری طراحی شد. برای ارزیابی دقت روش ها، تصاویری با پارامترهای مشخص شبیه سازی شدند. مقایسه روش ها نشان می دهد، روش ردیابی مستقیم برآورد دقیق تری از قطر در زاویه های مختلف قرارگیری نانوالیاف در تصویر ارائه می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Image Processing for Optimization of Thresholding Methods and Determination of Nanofibers Diameter

نویسندگان [English]

  • N. Dehghan
  • P. Payvandy
  • M. A. Tavanaei
Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Polymer fibers have extensive applications in various areas of industrial products such as textiles, composites, medical and etc. The physical properties of a fiber could be directly influenced by its diameter. So, by reducing the diameter of fibers down to nanoscale some unique properties of these materials can be achieved which make them very efficient in different applications. Therefore, development of techniques for accurate automation measure of fiber diameter is greatly desirable. In recent years, image processing is a common method used to measure the diameters. In this study direct tracking and conversion distance are the two methods that are discussed and compared. Since the implementation of the above method for determination of fiber diameter needs a binary image, a new algorithm has been developed to optimize the threshold method. To evaluate the accuracy of the methods, the images are created with definite parameters. Comparison of methods shows that diameter estimate by the direct method is more effective than distance method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • direct tracking method
  • distance transform
  • nanofiber diameter
  • binary image