سامانه طراحی سه بعدی لباس با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره ای و خوشه بندی k-means

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

در عصر حاضر، با توسعه روزافزون فناوریهای رقمی و کاربرد آن در ارتقا و تسریع روند تولیدات هنری و نیز کاهش بهر هوری رو ش های
سنتی، کاربرد رایانه در طراحی لباس جایگاه ویژه ای یافته است. در این پژوهش، سامانه طراحی سه بعدی لباس با استفاده از الگوریتم
ژنتیک محاور های و خوشه بندی k-means ارائه شده است. با استفاده از نرم افزار طراحی لباس، اجزای لباس شنای زنانه شامل بالاتنه،
میان تنه و پایین تنه، جداگانه طراحی شده و به شکل سه بعدی ذخیره می شود. طر ح های اجزای لباس و طرح های پارچه به کاربر ارائه
می شود و کاربر با انتخاب طرح های مورد علاقه خود، بانک اطلاعاتی را می سازد. با استفاده از الگوریتم ژنتیک طرح های لباس ایجاد
می شود. طرح های لباس روی آدمک قرار گرفته و با چرخش آدمک، تمام بخش های لباس برای کاربر قابل دید است. در سامانه ارائه
شده برای کاهش خستگی کاربر، با استفاده از روش خوشه بندی k-means کل جمعیت به هشت خوشه تقسیم می شود. کاربر فقط
نماینده هر خوشه را ارزیابی می کند و برازندگی سایر اعضا براساس مقدار شباهت و برازندگی نماینده هر خوشه که توسط کاربر معین
شده، محاسبه می شود. نتایج نشان می دهد، میزان رضایت از این سامانه زیاد است و می تواند باعث تسهیل طراحی و ارتقای سطح
آن و کمک به طراحان شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

3D Garment Design Using Interactive Genetic Algoritm And k-means Clustering

نویسندگان [English]

  • Tahereh Zarezade 1
  • Pedram Payvandy 2
1
2
چکیده [English]

Today, with increasing development of digital technologies and their use to promote and accelerate artistic production trends as well as decrease the utilization of traditional methods, the use of computers has had a special place in fashion design. In this study, 3D garment design systems using interactive genetic algorithms and k-means clustering is proposed. Using the software 3D garment design, components swimsuit includes top style, waist and bottom style, and individually designed in three dimensions has been saved. Component design 3D garment and fabric designs presented to the user and the user has selected their favorite designs, builds database. 3D Garment designs are created using genetic algorithms. Designs garment on the dummy. The dummy rotation, all parts of the clothing is user-intuition. In the proposed system to reduce fatigue, using k-means clustering the total population is divided to 8 clusters. The user only representative of each cluster evaluate and fitness of other members based on the similarities and fitness each cluster representative determinate by the user is calculated. The results show that a highly capable system which facilitates model design productions to the ultimate satisfaction of the designer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3D garment designing
  • User fatige
  • intractive genetic algorithm
  • k-means method