مروری بر روش‏های حل مسائل چیدمان مارکر با استفاده از الگوریتم‏های ابتکاری و فراابتکاری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجو / دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

طراحی مارکر از مهم‌ترین مراحل در بخش برش الگو صنعت پوشاک است. این فرایند در دسته مسائل تعیین شرایط بهینه ای است که هدف اصلی آن کشف آرایش و چیدمان مناسب از قطعه‌های متعدد الگو روی لایه های پارچه است. هدف مرسوم این مرحله بیشینه‌کردن بهره‌ برداری، کمینه‌کردن دورریز پارچه و نیز کاهش زمان محاسبات است. چیدمان مارکر به‌عنوان موضوع مبتلا به صنعت پوشاک در گروه مسائل چیدمان دو ‌بعدی نواری‌شکل‌های نامنظم قرار می‌گیرد. این عملیات به یافتن آرایش مناسب از چیدمان مجموعهای از قطعه‌های دوبعدی بر سطحی با عرض ثابت و طول نامحدود منجر می‌شود. در این مقاله، انواع الگوریتمهای ابتکاری و فراابتکاری که در حل مسائل چیدمان دو‌بعدی شکل‌های نامنظم توسعه یافته‌اند، مرور شده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview for Marker Making Methods Using Heuristic and Metaheuristic Algorithms

نویسنده [English]

  • Pedram Payvandy 2
چکیده [English]

Marker planning is a critical operation in the cutting-fabric stage in the clothing industry. This is among those optimization problems that is concerned with finding a good arrangement of multiple pattern pieces on fabric. The goal of this process is to maximize the utilization productivity and as a result to minimize the waste of fabric and reduce the computing time. Cutting and packing problem in textile industry should be considered as a two-dimensional (2D) strip packing of irregular shapes and finding a proper arrangement among packing of a limited set of 2D components on a fabric surface with fixed width and infinite length. This paper reviews the types of heuristic and etaheuristic algorithms that have been developed for solving 2D packing of irregular shapes.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • marker
  • Packing
  • heuristic
  • meta-heuristic algorithms