مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت فرش

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

3 گروه مهندسی نساجی، دانشگاه یزد

چکیده

در دنیای امروز صنایع تولید فرش جایگاه مناسبی پیداکردهاند. میزان تنوع در طرح و رنگ تولید فرش بر اساس نیاز مشتری
روزبهروز در حال افزایش است. برای این افزایش تولید، نیاز به ابزاری است که بتواند در سریعترین زمان، بهترین محصول را تولید
کند. ازاینرو باید تلاش شود تا فرآیند تولید فرش از طراحی تا بافت محصول در کمترین زمان و هزینه ممکن صورت پذیرد.
داشتن محصولات باکیفیت در کنار افزایش سرعت تولید از اهمیت بالای برخوردار میباشد. استفاده از بینایی ماشین یک روش
کاربردی میباشد که میتواند در زمینه کنترل کیفیت، ارزیابی ظاهر فرش، تبدیل نقشه فرش دستی به نقشه رایانهای و سایر
مراحل تولید فرش باعث افزایش سرعت وکیفیت گرددکلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review for Application of machine vision in carpet Industry

نویسندگان [English]

 • Soroor Doshmanfana 1
 • Pedram Payvandy 2
 • Vadood Morteza 3
1 Yazd University
3 Yazd University
چکیده [English]

Nowadays, the carpet industry has found a good position among other industries. Customers are seeking for carpe
with a variety of designs and colors which pushes the market for more production. This entails a better and fast
production method with even lower cost. Maintaining the high quality of the fnal while increasing the speed
production is of great importance. Beneftting from machine vision systems is a practical method that can be used f
faster quality control, evaluation of the appearance of carpets, mapping and computerizing the design of handmad
carpets , and other aspects in the carpet industry


کلیدواژه‌ها [English]

 • carpet
 • Carpet Design
 • Machine Vision
 • Image processing
دوره 7، شماره 3
آذر 1397
صفحه 39-57
 • تاریخ دریافت: 28 اردیبهشت 1398
 • تاریخ بازنگری: 12 خرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 12 خرداد 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 12 خرداد 1398