تولید آزمایشگاهی الیاف شب تاب پلی پروپیلن با استفاده از رنگ دانه های فسفرسانی حین فرایند مذاب ریسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی/دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

3 عضو هیات علمی پژوهشگاه رنگ ایران

4 عضو هیات علمی

5 عضو هیات علمی دانشگاه یزد

چکیده

استفاده از رنگ دانههای فسفرسانی برای مصارفی مانند پوشاک حفاظتی و ایجاد طرح های راهنما همواره مورد توجه است. در گذشته استفاده از این رنگ دانهها در منسوجات به شکل رنگرزی و چاپ انجام می شد که دارای معایبی از قبیل تولید پساب زیاد و نامحلول در آب و مدت زمان طولانی فرایند بود. تولید الیاف مصنوعی شب تاب هنگام مذاب ریسی می تواند این معایب را برطرف کند. در این پژوهش، برای تولید الیاف       پلی پروپیلن شب تاب، مقادیر مختلف رنگ دانه فسفرسانی پیش از فرایند مذاب ریسی به مواد اولیه افزوده شد. سپس، الیاف نوریس تولید شد و برای رسیدن به آرایش یافتگی کامل زنجیر های مولکولی در عملیات کشش قرار گرفت. دو روش افزودن رنگ دانه فسفرسانی شامل ( )1اختلاط مستقیم گرانول و رنگ دانه فسفرسانی و ( )2تهیه مستربچ و اختلاط آن با گرانول بررسی شد. آزمون های طیف نورسنجی، نورسنجی (ارزیابی زمان پس تابش) و کششی (اندازه گیری استحکام و ازدیاد طول تا پارگی) روی نمونه ها انجام شد. با توجه به نتایج ملاحظه شد، با افزایش درصد رنگ دانه فسفرسانی در بستر الیاف پلی پروپیلن تا %10رنگزای فسفرسانی باعث افزایش مقدار پس تابش و خلوص رنگ نمونه ها شده است. همچنین، خواص مکانیکی این الیاف کاهش یافته است. اما، انتخاب مقدار بهینه رنگ دانه فسفرسانی و اعمال کشش به الیاف نوریس، باعث افزایش مقدار بازتاب و روشنایی در الیاف کشیده شده می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Melt Spinning of Photoluminescent Polypropylene Fibers Using Phosphorescent Pigments

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Eghbali 1
  • Mahdiyeh Eslami 1
  • Mohammad Ali Tavanaie 2
  • Mehdi Safi 3
  • Amir Masoud Erabi 4
  • Pedram Peyvandi 5
1 Yazd university
2 Assistant Professor, University of Yazd
3 Institute for Color Science and Technology
4 Institute for Color Science and Technology
5 Yazd university
چکیده [English]

Using phosphorescent pigments for protective clothes, and other guidance tools is considered in recent years. These pigments were being used in dyeing and printing processes in the past. Their most common issues were their high amount of wastewater pollution, insolubility in water, and long process time . Producing photoluminescent synthetic fbers by melt spinning is one method to tackle these issues. In this study, for producing the polypropylenen (PP) photoluminescent fbers, different amounts of phosphorescent pigment were added to PP before melt spinning. The as-spun fbers were then drawn to orient the fbers. Two different mixing methods were employed: (1) direct mixing the PP granules and phosphorescent pigment and (2) producing the phosphorescent pigment masterbaches and then mixing them with PP granules. The fber samples were analyzed with reflectance spectrophotometer to measure their afterglow time and tensile tester to measure their tensile strength and elongation at break. It was observed that the afterglow time and color saturation increased with increasing the amount of phosphorescent pigments in the PP fber matrix. On contrary, the mechanical properties of the fber samples decreased with increasing the amount of phosphorescent pigments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphorescent
  • Melt spinning
  • photoluminoscent
  • Polypropylene Fibers