خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه یزد، مجتمع فنی مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی

چکیده

امروزه صنعت پوشاک و مد صنعتی جهانی است و اکثر کشورها روی این صنعت سرمایه گذاری می کنند. در سالهای اخیر با گسترش تجارت الکترونیک و با توجه به مزیت های آن مثل قابل استفاده بودن کالاها با هزینه کمتر، انتخاب گسترده تر و صرفه جویی در زمان، انبوه مردم مایحتاج خود را از وبگاه ها و فروشگاه های اینترنتی به جای مغازه ها تهیه می کنند. این موضوع، نیاز به سامانه ای را ایجاد کرده که بتواند پوشاک را شناسایی و تصاویر پوشاک را به عنوان شیء نرم بازیابی کرده و آنها را دسته بندی کند، تا جست و جوی مردم در بازه محدودتری انجام شود. هر چند برای چشم انسان شناسایی سبک و مدل پوشاک آسان است، اما شناسایی آن به طور خودکار برای برنامه های رایانه ای مسئله کم اهمیتی نیست. در این مقاله، سامانه ای برای بازیابی تصویر بر مبنای توصیف آن ارائه شده است که با استفاده از پردازش تصویر و روش خوشه بندی K-means پوشاک را خوشه بندی و انواع مختلف پوشاک را بر اساس مقدار شباهت آن ها از هم جدا کرده است. نتایج نشان می دهد، این سامانه از کارایی و دقت زیاد، 67 درصد، برخوردار است و می تواند در خوشه بندی انواع مختلف پوشاک مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات