مروری بر کاربرد بینایی ماشین در صنعت پوشاک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

3 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

4 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس فنی و مهندسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر با رشد علم و فناوری و ایجاد بازارهای رقابتی در صنعت پوشاک، لزوم کنترل کیفیت، اندازه‌گیری پارامترهای کمی و کیفی و پیش‌بینی خواص محصول نهایی اهمیت به سزایی پیداکرده است. امروزه کارخانه‌های تولیدی به دنبال استفاده از روش‌های بینایی ماشین و الگوریتم‌های مختلف پردازش تصویر هستند، چراکه در این روش‌ها نه‌تنها نیازی به استفاده از دستگاه‌های گران‌قیمت و پیچیده نیست، بلکه با استفاده از یک رایانه و یک دوربین، می‌توان به نتایج بسیار مطلوب در کمترین زمان ممکن دست‌یافت و همچنین خطاها را به حداقل ممکن رساند. در این مقاله، پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه استفاده از بینایی ماشین در صنعت پوشاک مانند اندازه‌گیری بدن انسان و تهیه سایز مناسب بدن، تبدیل الگوی کاغذی به الگوی دیجیتالی قابل تصحیح و سایزبندی، طراحی و طبقه‌بندی مد و پوشاک، پرو مجازی لباس، تشخیص عیوب پوشاک به‌طور خودکار، کاربرد دوربین حرارتی در بررسی راحتی پوشاک مرور شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Review for Application of machine vision in Apparel industry

نویسندگان [English]

  • malihe dehghan 1
  • Pedram Payvandy 3
  • mehdi rezaeian 4
1 Department of Textile Engineering, Yazd university, Yazd, Iran
3 1Department of Textile Engineering, Yazd university, Yazd, Iran
4 Department of Electrical and Computer Engineering, Enginering Integrated, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

In recent years, by developing science and technology and creating competitive markets in the apparel industry, the necessity of quality control, the quantitative and qualitative parameters measurement and the prediction of the final product properties have been found to be of great importance. Today, factories are looking for machine vision and image processing algorithms, because in these methods not only there is no need to expensive and complex apparatuses, but also using a computer and a camera lead to highly accurate results and minimum possible errors in the shortest possible time. In this study, the machine vision based researches in the apparel industry were reviewed such as measuring the human body and preparing proper body size, converting the paper pattern into a correctable and sizable digital pattern, designing and classifying the fashion and apparel, the virtual peru clothing, determining the clothing defects automatically, using thermal camera in the comfort clothing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Image processing
  • Body measurement
  • Pattern digitization
  • Fashion design
  • Comfort clothing
 .[1]فصاحت ف، کاربرد پردازش تصویر در ارزیابی مواد نساجی و استخراج پارامترهای پارچه، سمینارکارشناشی ارشد، دانشگاه یزد، (1392)
[2]. Callis.C, Appearance programs with female chronic psychiatric hospital patients:
A comparison of six-week and nine-week treatment interventions. Journal of rehabilitation, Vol.48, No.4, pp. 34, (1982)
[3]. W.James.The Principles of Psychology, Holt, Rinehart and Winston, New york, uSA, (1890)
[4]. Kirtan B. Patel. M. B, Zalte. S. R, Panchal, A Review: Machine vision and its Applications, IOSR Journal of Electronics and Communication Engineering, Vol. 7, Issue 5, pp. 72-77, (2013)
[5]. Apuzzo. N, 3D body scanning technology for fashion and apparel industry, International Society for Optics and Photonics, In Videometrics ix, Vol. 6491, pp. 64910, (2007)
[6]. Roknabadi. A. D, Latifi. M, Saharkhiz. S, & Aboltakhty. H, Human body measurement system in clothing using image processing, World Applied Sciences Journal, Vol.19, No.1, pp.112-119, (2012)
[7]. Sikaroudi. A. M. E, Ghaffari. S, Yousefi. A, & Naeini. H. S, Foot anthropometry device and single object image thresholding, An International Journal (SIPIJ), Vol.8, No.3, pp.1-12, (2017)
[8]. Capelassi. C. H, Carvalho. M. A, El Kattel. C, & Xu, B. Sizing for the apparel industry using statistical analysis–a Brazilian case study. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 254, No.17, pp. 17-20, (2017)
[9]. دهقان ن، پیوندی پ، استفاده از پردازش تصویر به‌منظور اندازه‌گیری ابعاد دست جهت منسوجات دست پوش، دهمین کنفرانس مهندسی نساجی ایران، (1395)
[10]. Gemini Photo Digitizer, www.geminicad.com, (2010)
 [11]. Lim.H, Automatic Pattern Generation Process for Made-to-Measure, Journal of Textile and Apparel, Technology and Management, Vol 7, No.4, pp.1-11, (2012)
 [12]. Wang. P, Zhang. M. M, Xin. J. H, Pan. Z. G. & Shen, H. L, An image-based texture mapping technique for apparel products exhibition and interior design. Displays, Vol. 24, No.4, pp.179-186, (2003)
[13]. Chen H., Xu Z.J., Liu Z.Q., and Zhu S.C., Composite templates for cloth modeling and sketching, Proceedings of the IEEE Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), pp. 943-950, (2006)
[14]. Zhou. B, Chen. X, Fu. Q, Guo. K, & Tan. P, Garment modeling from a single image. In Computer graphics forum Vol. 32, No.7, pp. 85-91, (2013)
 [15]. Chen. X, Zhou. B, Lu. F, Wang. L, Bi. L, & Tan. P, Garment modeling with a depth camera,ACM Transactions on Graphics (TOG), Vol.34, No.6, pp. 203-211, (2015)
[16]. زینل­پور م، پیوندی پ، ایزدان ح، مروری بر روش­های تولید، ارزیابی و تشخیص الگوی استتاری، مجله علوم و فناوری نساجی و پوشاک، (1396)
[17]. زارع­زاده ط، پیوندی پ، کاهش خستگی کاربر در طراحی سه‌بعدی لباس با استفاده از الگوریتم ژنتیک محاوره­ای و خوشه‌بندی فازی، یازدهمین
کنفرانس ملی نساجی ایران، (1397)
 [18]. Borràs A., Tous F., Lladós J., and Vanrell M., High-level clothes description based on colour- texture and structural features, 1st ed, Iberian Conference on Pattern Recognition and Image Analysis, (2003)
 [19]. Hu H.Y. and Lin X., Clothing segmentation using foreground and background estimation based on the constrained delaunay triangulation, Pattern Recogn, Vol.41, pp.158-159, (2008)
[20]. Tseng C.H., Hung S.S., Tsay J.J., and Tsaih D., An efficient garment visual search based on shape context, WSEAS transactions on Computers, pp.119-124, (2009)
 [21]. Yang. M, Yu. K, Real-time clothing recognition in surveillance videos, 2011 18th IEEE International Conference In Image Processing (ICIP), (2011)
[22]. Gallagher A.C, Chen T., Clothing cosegmentation for recognizing people, Proceedings of CVPR, IEEE Computer Society, pp.1-8, (2008)
[23]. Tsay J.J., Lin C.H., Tseng C.H., and Chang K.C., On visual clothing search, Proceedings of the International Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence, IEEE Computer Society, pp.206-211, (2011)
[24]. Tsay.J, Lin. C.H., Lai T.Y., Visual clothing search by shape and style, Inform. technol. J, (2013)
 [25]. Manfredi. M.C, Grana.S, Calderara.R, A complete system for garment segmentation and color classification, Machine Vision and Applications, Vol.25, pp.955-969, (2014)
[26]. Lao. B, Jagadeesh. K, Convolutional neural networks for fashion classification and object detection, (2015)
 [27]. Zhang, Y. Liu, X. Shi, Y. Guo, Y. Xu, C. Zhang, E, & Fang, Z, Fashion Evaluation Method for Clothing Recommendation Based on Weak Appearance Feature. Scientific Programming, (2017)
[28]. پورذاکرس، مفاهیم هوش مصنوعی و شبکه های عصبی مصنوعی و ژنتیک الگوریتم، انتشارات ندای سبزشمال، چاپ اول، (1385)
 [29]. Schindler. A. Lidy. T, Karner. S, & Hecker. M, Fashion and Apparel Classification using Convolutional Neural Networks. arXiv preprint arXiv, (2018)
[30]. زارع نژاد ز، پیوندی پ، خوشه‌بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم k-means، مجله علوم و فناوری نساجی، صفحه 10-3، (1391)
[31]. مزدک ز، پیوندی پ، استفاده از روش خوشه‌بندی k-means در استخراج و طبقه‌بندی طرح سنگشورپوشاک جین، اولین کنفرانس بازشناسی
الگو و تحلیل تصویر ایران، (1391)
.[32] زارع نژاد ز، پیوندی پ، استفاده از الگوریتم k-means در دسته‌بندی طرح لباس (مطالعه موردی چادر)، ششمین کنفرانس داده‌کاوی ایران، (1391)
 [33]. Hauswiesner. S, Straka. M, & Reitmayr. G, Image-based clothes transfer, (2011)
 [34]. Shaikh. A. A, Shinde. P. S, Singh. S. R, Chandra. S, & Khan. R. A, A review on virtual dressing room for e-shopping using augmented reality, Int. J. Soft Comput. Eng. (IJSCE), Vol.4, No.5, pp.98-102, (2014)
 [35]. Hsu, C. Y, Yen. C. H, Ma. W. C, & Chien. S. Y, TDTOS–T-shirt Design and Try-On System
[36]. Traumann. A, Anbarjafari. G, & Escalera.S, A new retexturing method for virtual fitting room using kinect 2 camera, In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition workshops, pp. 75-79, (2015)