ارائه روش اندازه‌گیری ابعاد دست جهت تهیه دستپوش با استفاده از دوربین سنجش عمق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

2 یزد، موسسه آموزش عالی امام جواد، کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس، صندوق پستی: 8915873763

3 هیات علمی گروه مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

از نقطه نظر علم بیومکانیک بین صدمات اسکلتی عضلات دست و ریسک فاکتورهای شغلی مختلف، رابطه مستقیم وجود دارد، بنابراین استفاده از یک دستپوش متناسب با دست افراد امری ضروری می‌باشد. برای تهیه دستپوش متناسب، ابتدا باید مدل سه بعدی دست تهیه شود. هدف از این تحقیق به دست آودن مدل سه بعدی دست با استفاده از دوربین سنجش عمق می‌باشد. در این راستا شکل سه بعدی دست 60 نمونه زن و مرد حاصل شد. افراد، پشت و روی دست چپ و راست خود را در مقابل دوربین سنجش عمق در یک فاصله ثابت قرار دادند. دوربین مختصات سه‌بعدی دست افراد را به صورت ابر نقاطی با مختصات سه‌بعدی ارائه می‌دهد. سپس با ترکیب داده‌های مربوط به پشت و روی دست فرد و با در نظر گرفتن یک نقطه مرجع ثابت، شکل سه‌بعدی دست تهیه ‌گردید. اندازه‌های مربوط به دست از جمله از جمله دور انگشتان، بلندی انگشتان، دور مچ، عرض کف دست، دور کف دست و بلندی دست از شکل سه بعدی دست استخراج گردید. به منظور بررسی صحت اندازه‌گیری، اندازه‌گیری ابعاد دست توسط روش دستی نیز انجام شد و با اندازه‌های به دست آمده از دوربین سنجش عمق مقایسه گردید. نتایج نشان داد که اندازه‌های ابعاد دست به روش دستی با اندازه های استخراج شده از شکل سه بعدی مطابقت خوبی دارد و میانگین خطای به دست آمده برای بعد دور و طول به ترتیب برابر با 4.13 و 3.26 درصد می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing a method for measuring the hand dimensions to prepare the glove using depth camera

نویسندگان [English]

  • Pedram Payvandy 1
  • Mahboobe Afzali 2
  • Rostam Namiranian 3
1
2 Fashion design Dpt. Emam Javad University Yazd Iran
3 2 Department of Textile Engineering, Yazd University, P.O. Box: 89195-741, Yazd, Iran
چکیده [English]

From the point of view of biomechanics, there is a direct relationship between skeletal injuries of hand muscles and risk of various occupational factors. Therefore, it is necessary to use a hand fitting glove. To design a fitting glove, 3D hand model should be obtained. The purpose of this paper is to get the 3d hand model by depth camera. In this regard, 3d hand shape of 30 women and men were captured. Volunteers placed their left and right hands on the back and face in front of the depth camera at a fixed distance. Three-dimensional coordinates of the hand were presented as cloud points. Then, 3D hand shape was prepared by combining data on the back and face of the individual hand and considering a fixed reference point. Dimension hands such as finger circumference, finger length, wrist circumference, palm width, palm circumference, and hand height were extracted from the 3D shape of the hand. In order to investigate the accuracy of the measurement, the dimensions of the hand were measured by manual method and compared with the dimensions obtained from the depth camera. The result showed that the hand dimensions by manual method are in good agreement with the dimensions extracted from the 3D hand shape. The average error obtained for the circumference and length is 4.13 and 3.26 percent, respectively

کلیدواژه‌ها [English]

  • 3D measurement
  • depth camera
  • Glove