مروری بر بررسی رفتار کاسه ای شدن منسوجات بر اساس پارامترهای ساختاری پارچه

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

کاسه ای شدن، تغییرشکل سه بعدی پایدار در پوشاک مصرف شده است که زیبایی لباس و نیز کارایی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. دلیل وقوع این پدیده، به پارامترهای پارچه، نخ و به طور جزئی تر به الیاف تشکیل دهنده آن مرتبط می شود. بررسی رفتار کاسه ای شدن و اندازه گیری آن از مهم ترین مراحل تولید و مصرف منسوج است. پژوهش حاضر مروری بر روش های اندازه گیری کاسه ای شدن پارچه را ارائه می دهد و به دلیل نقش اساسی ساختار پارچه در این پدیده فیزیکی، پژوهش های انجام شده در زمینه کاسه ای شدن پارچه با توجه به ساختار پارچه (حلقوی-تاری پودی-بی بافت) مورد توجه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Overview of Textile Bagging Behavior Based on Fabric Structural Parameters

نویسندگان [English]

  • Zahra Abassi 1
  • Pedram Payvandy 2
  • Rostam Namiranian 1
1 University
2 Yazd University
چکیده [English]

Bagging is a permanent three-dimensional deformation occurred in clothing that affects both the appearance and performance of garments considerably. The deformation depends on the properties of fbers, yarns, and fabrics. The study of bagging behavior and its measurement is one of the most critical stages of production and end-use of textiles. The present paper reviews the methods of bagging measurement in garments and discusses the effect of fabric structure (knitted, woven, or non woven) on bagging.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bagging Bhavior
  • Fabric Structure
  • Fabric Deformation