شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد

چکیده

شبیه سازی رفتار آویزش پارچه از موضوعات مورد توجه در بسیاری از رشته ها از جمله مهندسی نساجی و رایانه است. روش های 
گوناگونی برای شبیه سازی رفتار آویزش پارچه توسط پژوهشگران ارائه شده است که از میان آن ها شبیه سازی براساس مدل جرم و فنر به دلیل سرعت و انعطاف پذیری، کاربرد گسترده تری دارد. در این پژوهش، یک مدل جرم و فنر برای شبیه سازی رفتار آویزش پارچه تاری پودی ارائه شده است. سپس، نتایج شبیه سازی حاصل از مدل برای پارچه با بافت تافته و تراکم پودی و ابعاد متفاوت با نتایج تجربی حاصل از اندازه گیری آویزش پارچه با استفاده از روش پردازش تصویر مقایسه شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، شبیه سازی برای پارچه با بیشترین تراکم پودی(28پود در سانتی متر) و کمترین ابعاد (cm2 10*10) دارای بهترین تطابق با نتایج تجربی به مقدار %46/ 91 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Simulation of the Fabric Drape Behavior Using the Mass-Spring Model

نویسنده [English]

  • Pedram Payvandy 2
1
2
چکیده [English]

Simulation of fabric drape behavior is one of the attractive topics in many fields including textile and computer engineering. Various methods have been proposed by researchers for simulation of fabric drape behavior that among them, the simulation based on mass-spring model has found wider application as a result of higher speed of simulation and flexibility. In this research, a mass-spring model has been proposed for simulation of woven fabric draping behavior. The fabric drape results obtained from simulation for a series of plain woven fabric with different sizes and weft densities were compared with the experimental results obtained from the image processing method. The results of simulation and experiment had the best fi (correlation ~91%) for the fabric with the highest density of weft) 28 wefts per centimeter) and smallest dimensions) 10×10 cm2).

کلیدواژه‌ها [English]

  • drape simulation
  • mass-spring model
  • image processing