بهینه‌سازی سازوکار حرکت سوزن در ماشین دوزندگی راسته‌دوز با الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی مکانیک

2 عضو هیات علمی- دانشکده مهندسی مکانیک- دانشگاه یزد

3 عضو هیات علمی- دانشکده مهندسی نساجی- دانشگاه یزد

چکیده

کیفیت دوخت در ماشین‌های دوزندگی تا حد زیادی متأثر از پارامترهای سازوکار محرک سوزن است. با توجه به اثر سرعت سوزن در محدوده نفوذ پارچه بر نیروی تماس، گرمای ایجاد شده در سوزن و نیز صدمه‌های فیزیکی به پارچه، استفاده از سازوکار محرک بهینه اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین در مقاله حاضر، ابتدا سازوکار لنگ و لغزنده معرفی شده است که سازوکار معمول حرکت سوزن در ماشین‌های دوزندگی راسته‌دوز است. سپس، مراحل بهینه‌سازی آن برای دستیابی به سرعت بهینه سوزن با استفاده از روش تکاملی الگوریتم ژنتیک به تفصیل بیان شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، مؤید دستیابی به سرعت بهینه سوزن در ماشین دوزندگی راسته‌دوز با استفاده از سازوکار لنگ و لغزنده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of Needle Driving Mechanism in Lock-Stitch Sewing Machine by Genetic Algorithm

چکیده [English]

The stitch quality in sewing machines is greatly influenced by parameters associated with needle driving mechanism. The implementation of an optimized needle driving mechanism is of great importance with respect to the effect of needle velocity in the penetration zone, heat generation during stitching and possible damage done on the fabric. Therefore, at first the parameters of the slider-crack mechanism, typically used as the needle driving mechanism, are considered. Then, the required steps to achieve an optimized needle velocity are explained in details. For this purpose, the genetic algorithm technique is utilized. The obtained results confirm that the final needle driving mechanism reaches an optimized needle velocity in the penetration zone.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • slider-cranck mechanism
  • optimization
  • needle velocity
  • sewing machine
  • genetic algoritm