استخراج پارامتر های پارچه از تصویر شبیه سازی شده با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

یزد، دانشگاه یزد، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 741-89195

چکیده

تشخیص صحیح طرح رنگ و بافت در پارچه با نخ های رنگی از مهم ترین نیازهای طراحان و تولید کنندگان پارچه است. این مهم، امری زمان بر است و نیاز به دقت زیادی دارد. در این راستا، پردازش تصویر با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری می تواند روش مفیدی را برای دستیابی به این هدف ارائه دهد. در این پژوهش، با کاربرد روشی جدید بر پایه الگوریتم ژنتیک، پارامترهای طرح رنگ، تعداد تکرار آن و طرح بافت به طور هم زمان از تصاویر پارچه های رنگی شبیه سازی شده با رایانه، استخراج شده است. این الگوریتم روی 30 تصویر شبیه سازی شده پارچه با طرح های بافت، الگوهای رنگی و اندازه های متفاوت اجرا شده است. نتایج نشان می دهد، در همه تصاویر ارائه شده به جز تصاویر معیوب، مقدار برازندگی %100 به دست آمده است. الگوریتم ارائه شده قابلیت تشخیص طرح رنگ صحیح، حتی با وجود ایراد را تا سه نخ در تصویر شبیه سازی شده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Derivation of Fabric Parameters from Simulated Imaging by Genetic Algorithm Method

نویسندگان [English]

  • F. Fasahat
  • P. Peivandi
Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering, Yazd University, P.O. Box: 89195-741, Yazd, Iran
چکیده [English]

Detecting correct color and weave patterns in colored yarn fabrics is one of the most important demands of fabric designers and manufacturers; it is time consuming and acquires high working precision. In this regard, image processing of metaheuristic algorithms can present a useful method for achieving this point. In this research, a novel method, based on genetic algorithm, has been applied to distinguish fabric parameters of color pattern, its period number and weave pattern simultaneously. The parameters have been extracted from the fabric images simulated manually by the computer. The algorithm has been performed on 30 simulated fabric images with different weave and color patterns in variable sizes. Results indicate that in all the images except the defective ones, the fitness values of 100% have been obtained. In spite of existing maximum 3 faults in the simulated image, the presented algorithm is capable of detecting correct color patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic algorithm
  • color pattern
  • simulated image
  • fabric