با توجه به اهمیت موضوعات علمی و بروز بودن آنها دبیرخانه نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک تلاش نموده تا قبل از انتشار شماره جدید فصلنامه، مقاله های پذیرش شده به صورت الکترونیکی منتشر شوند.
تاثیر عملیات هیدرولیز آنزیمی بر خواص فیزیکی پارچه پشمی

دوره 2، شماره 1، اردیبهشت 1391، صفحه 3-8

مهدی صفی؛ احمد موسوی شوشتری؛ ناهید همتی نژاد


خوشه بندی تصاویر پوشاک با استفاده از پردازش تصویر و الگوریتم K-means

دوره 3، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 3-10

زهره زارع نژاد؛ پدرام پیوندی


بررسی جذب مواد رنگزای واکنش پذیر روی پارچه پنبه ای عمل آوری شده با کیتوسان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 3-8

پیمان ولی پور؛ مهناز السادات هاشمی؛ محمد رضا طوسی جمالی؛ احسان اکرامی


تولید نخ‌های ابرظریف پنبه ای با استفاده از تک رشته پلی‌استر

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 3-7

ساغر عزیزی بروجنی؛ سید منصور بیدکی


بررسی تجربی رفتار اشتعال پذیری موکت نایلونی با آزمون گرماسنجی مخروطی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 3-8

روح الله سمنانی رهبر؛ رضا قاسمی؛ مجتبی پوراصفهانی؛ جمیله آفاقی؛ ملیحه نازی؛ مهرداد آذین‌فر


شبیه سازی رفتار آویزش پارچه با استفاده از مدل جرم و فنر

دوره 4، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 3-11

فرشته رضایی؛ پدرام پیوندی؛ سعید ابراهیمی


مدل سازی اثر خواص نخ پود و سرعت ماشین بافندگی جت هوا بر زمان رسیدن نخ پود و کشش وارد شده به آن

دوره 5، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 3-10

هوشنگ نصرتی؛ محمد امانی تهران؛ قدرت ا... زاوری


مروری بر روش های اندازه گیری سطح ویژه مواد و الیاف

دوره 5، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 3-10

رامین خواجوی؛ سحر نجف آبادی


طراحی و تولید لباس‌کار برای کارگران زن کارخانجات پوشاک

دوره 5، شماره 3، آذر 1394، صفحه 3-8

سمیرا عاصی حداد؛ ملیحه شاکری؛ دکتر محمدصالح احمدی


اثر فشار هوای جت و نوع نازل برداشت بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ های روتور- جت پنبه ای

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 5-8

سعید شیخ زاده نجار؛ سید محمد عترتی؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ بهناز خطیر


مروری بر خواص و ساختار البسه جراحی

دوره 6، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 5-14

فرزانه مرادی؛ دکتر محمدصالح احمدی؛ حسن مشروطه


بررسی ریزساختار نانوالیاف ژلاتین الکتروریسی شده

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 5-9

کوشینا کوشا؛ سیما حبیبی؛ اعظم طالبیان


بررسی اثر عوامل ساختاری پارچه های پشم-پلی استر بر مقاومت سایشی

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 5-10

مرضیه دارایی؛ ارزو زارع؛ دکتر محسن هادیزاده