دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

با توجه به اهمیت موضوعات علمی و بروز بودن آنها دبیرخانه نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک تلاش نموده تا قبل از انتشار شماره جدید فصلنامه، مقاله های پذیرش شده به صورت الکترونیکی منتشر شوند.

مقاله پژوهشی

شناسایی ابعاد و مولفه های ابزارهای بازاریابی دیجیتال در استارت آپ های فعال در صنعت مد و پوشاک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

مونا کشکی؛ شهناز نایب زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ کریم حمدی


بررسی عوامل موثر بر پذیرش اینترنت اشیا(IOT) در زنجیره تامین دیجیتال پوشاک با استفاده از تکنیک FUZZY AHP و WASPAS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

معصومه پورباقر؛ مهداد انکاری؛ پیمان ولی پور


شناسایی معیارهای سنجش عملکرد بازاریابی با استفاده از روش تحلیل محتوا در صنعت مد و پوشاک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1402

شهناز نایب زاده؛ شهروز احمدی؛ سیدحسن حاتمی نسب


الگوی توسعه محصول جدید در صنعت مد و پوشاک ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1402

مریم ریحانی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ رضا رادفر


ارائه مقیاس لذّت مشتری در نساجی و پوشاک با رویکرد کیفی و کمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1402

فرید احمدی؛ محمد علی نسیمی؛ آزیتا شرج‌شریفی


مقاله مروری

مروری بر کاربرد مواد هوشمند در منسوجات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

نیلوفر رفیع زاده زعیم؛ کاملیا یعقوبی؛ رامین خواجوی


فنی - صنعتی

گزارش بهینه سازی دستگاه برش اتوماتیک با استفاده از برنامه نویسی SCL در خط تولید منسوجات بی بافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

ایرج کریمی؛ جلیل جمالی


مقاله پژوهشی

حذف رنگ راکتیو قرمز 198 توسط بایو-کامپوزیت کربن فعال پوست هسته زردآلو اصلاح شده: سینتیک، تعادل و ترمودینامیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 دی 1402

حکیمه شریفی فرد؛ ایمان شریفی فرد


دریافت سلیقه مخاطبین قالی خشتی چالِش‌تُر بر اساس شبکه عصبی مصنوعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

افسانه قانی؛ آذر رفیعی


طراحی مدل بازاریابی چریکی مناسب صنعت پوشاک با استفاده از رویکرد آمیخته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1402

محمدناهید محمدی؛ محمد جواد تقی پوریان؛ مریم رحمتی؛ داود کیا کجوری