دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

با توجه به اهمیت موضوعات علمی و بروز بودن آنها دبیرخانه نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک تلاش نموده تا قبل از انتشار شماره جدید فصلنامه، مقاله های پذیرش شده به صورت الکترونیکی منتشر شوند.

فنی - صنعتی

گزارش بهینه سازی دستگاه برش اتوماتیک با استفاده از برنامه نویسی SCL در خط تولید منسوجات بی بافت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1402

ایرج کریمی؛ جلیل جمالی


مقاله پژوهشی

تولید و بررسی خواص داربست نانولیفی کیتوسان حاوی نانوکامپوزیت هیدروکسی‌آپاتیت/چارچوب فلز-آلی (HAp@MOF) برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

امیرحسین گلستانی؛ سعید فتاحی؛ مهدی حسن زاده


سلول خورشیدی منسوج پروسکایتی حاوی Cu2ZnSnS4

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1402

وحید متقی طلب؛ زینب اسکافی؛ لیلا میوه ای؛ توماس ام براون


بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر آگاهی مصرف‌کننده از کیفیت برند پوشاک (مورد مطالعه: شهر ساری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

فریده قربانی کلاکی؛ مسعود کشه فراهانی