موضوعات = مدیریت
خوشه‌بندی و نگاشت روند مطالعات علمی حوزه بازاریابی در صنعت نساجی و پوشاک بر اساس مقالات نمایه شده در پایگاه WoS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1401

مهری مهدیخانی؛ سیدحسن حاتمی نسب


بررسی تاثیر گروه همسالان بر رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 33-42

امیررضا کنجکاو منفرد؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ هاشم رئیسی؛ زهره حدادیان


آسیب شناسی طراحی پارچه ولباس در ایران

دوره 9، شماره 3، آذر 1399، صفحه 5-16

اعظم زارع نیکوپرور یزدی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب


تأثیر هوش هیجانی بر انگیزش و عملکرد بافندگان قالی دستبافت (مورد مطالعه: شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان)

دوره 9، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 41-48

سید محمود طباطبائی هنزائی؛ حمیدرضا کاظمی؛ حامد فلاح


تبیین رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد شرکت (مطالعه موردی: کارخانجات منتخب ریسندگی یزد)

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 37-43

انسیه تاکی؛ ریحانه السادات طبائیان؛ غلامرضا بردبار


شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 31-41

وحید محمدی؛ پیمان ولی پور؛ حامد محمدی


شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

دوره 5، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 31-41

وحید محمدی؛ پیمان ولی پور؛ حامد محمدی


اثر سازه های نگرش زیست محیطی مصرف کننده بر رفتارهای دوست دار محیط زیست و خرید پوشاک سبز

دوره 4، شماره 3، آذر 1393، صفحه 39-48

خلیل الرحمن خلیلی پوررودی؛ فاطمه داداشیان


چالشها، موانع و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع نساجی و چرم در ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 29-33

علی صالحی راد؛ محمدرضا طبیبی؛ محسن عسگری؛ فاطمه جابری


عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنعت ریسندگی- مطالعه موردی : استان مازندران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 15-22

مهدی محمدعلی تباربائی؛ علیرضا رشیدی؛ محمدحسن چراغعلی


شناسایی بحرانی ترین خطاها در تولید فرش ماشینی با استفاده از روش تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آن ها

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 223-227

محمد حاتم وند؛ سید عباس میرجلیلی؛ محسن هادی زاده