موضوعات = مدیریت
تعداد مقالات: 13
1. بررسی تاثیر گروه همسالان بر رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1400

امیررضا کنجکاو منفرد؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ هاشم رئیسی؛ زهره حدادیان


2. آسیب شناسی طراحی پارچه ولباس در ایران

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 5-16

اعظم زارع نیکوپرور یزدی؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ شهناز نایب زاده؛ سیدحسن حاتمی نسب


3. تأثیر هوش هیجانی بر انگیزش و عملکرد بافندگان قالی دستبافت (مورد مطالعه: شرکت قالی بافی زرین بافت زنجان)

دوره 9، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 41-48

سید محمود طباطبائی هنزائی؛ حمیدرضا کاظمی؛ حامد فلاح


5. تبیین رابطه مدیریت راهبردی منابع انسانی و عملکرد شرکت (مطالعه موردی: کارخانجات منتخب ریسندگی یزد)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 37-43

انسیه تاکی؛ ریحانه السادات طبائیان؛ غلامرضا بردبار


8. شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 31-41

وحید محمدی؛ پیمان ولی پور؛ حامد محمدی


9. شناسایی عوامل موثر بر توان رقابت پذیری خوشه های صنعتی صنایع نساجی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 31-41

وحید محمدی؛ پیمان ولی پور؛ حامد محمدی


10. اثر سازه های نگرش زیست محیطی مصرف کننده بر رفتارهای دوست دار محیط زیست و خرید پوشاک سبز

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 39-48

خلیل الرحمن خلیلی پوررودی؛ فاطمه داداشیان


11. چالشها، موانع و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع نساجی و چرم در ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 29-33

علی صالحی راد؛ محمدرضا طبیبی؛ محسن عسگری؛ فاطمه جابری


12. عوامل مؤثر بر اجرای موفق برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در صنعت ریسندگی- مطالعه موردی : استان مازندران

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 15-22

مهدی محمدعلی تباربائی؛ علیرضا رشیدی؛ محمدحسن چراغعلی


13. شناسایی بحرانی ترین خطاها در تولید فرش ماشینی با استفاده از روش تحلیل خطاهای بالقوه و آثار آن ها

دوره 2، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 223-227

محمد حاتم وند؛ سید عباس میرجلیلی؛ محسن هادی زاده