مجله علوم و فناوری نساجی دارای مجوز انتشار با اعتبار علمی از کمیسیون بررسی نشریات کشور، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به صورت فصلنامه و به زبان فارسی توسط موسسه نساجی امروز، منتشر می شود. این مجله کلیه مقالات علمی دریافتی در محورهای مرتبط با علوم و مهندسی نساجی را پس از داوری توسط اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات علمی، تحقیقاتی دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در صورت پذیرش از نظر کیفیت ارائه مطالب، روزآمد بودن موضوع، و تناسب آن با اهداف مجله به چاپ می­رساند.

این نشریه با برخورداری از هیأت تحریریه شناخته شده متشکل از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و پژوهشگاهای کشور، یک مجله معتبر علمی به شمار می­رود. به منظور معرفی مجله علوم و فناوری نساجی به مجامع بین المللی از نخستین شماره آن، مطالب روی جلد در پشت جلد و چکیده مقالات هر شماره نیز به زبان انگلیسی چاپ می شود.

 

اهداف انتشار مجله:

- معرفی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی

- تلاش در توسعه و ترویج دانش علوم و مهندسی نساجی

- تلاش در توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت با در دسترس قرار دادن نتایج تحقیقات پژوهشگران

- افزایش روحیه پژوهشگری در بین محققین، دانشجویان و متخصصین واحدهای صنعتی

 

علاقمندان ارسال مقاله به این نشریه دقت فرمایند، مسئول مکاتبات باید از اعضای هیأت علمی

 و یا شاغل در سایر  مؤسسات باشند، بنابراین مقالات دانشجویان باید توسط عضو محترم هیأت

علمی از طریق سامانه ارسال گردد.

 

 

 

 فراخوان مقالات پژوهشی از بخش صنعت

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 28، زمستان 1398، صفحه 5-77 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
موسسه نساجی امروز

شاپا چاپی
2151-7162
شاپا الکترونیکی
2322-2417