اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 287
تعداد پذیرش 153
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 64
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 34

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 28
تعداد مقالات 172
تعداد مشاهده مقاله 259668
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 309180
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 49 روز
متوسط زمان داوری 17 روز
متوسط زمان پذیرش 153 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 116 روز
درصد پذیرش 53 %