اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 365
تعداد پذیرش 214
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 82
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 43

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 235
تعداد مشاهده مقاله 311485
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 351438
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 45 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 138 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 159 روز
درصد پذیرش 59 %