اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 329
تعداد پذیرش 174
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 74
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 37

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 200
تعداد مشاهده مقاله 284171
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 330795
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 46 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 144 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 43 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 142 روز
درصد پذیرش 53 %