اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 347
تعداد پذیرش 190
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 75
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 38

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 35
تعداد مقالات 215
تعداد مشاهده مقاله 295616
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 340344
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 45 روز
متوسط زمان داوری 16 روز
متوسط زمان پذیرش 139 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 81 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 42 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 142 روز
درصد پذیرش 55 %