خرید جهانی در زنجیره عرضه پوشاک: یک رویکرد یکپارچه تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی-گروهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، صندوق پستی : ۴۴۱۳-۱۵۸۷۵

2 گروه مهندسی پوشاک و مدیریت، دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، ارائه محصولاتی با کیفیت و منعطف در زمان درست برای طراحی یک زنجیره عرضه اثربخش و داشتن روابط شراکتی بلند مدت بسیار حائز اهمیت است. همچنین روابط نزدیک خریدار و تامین کننده یک عامل موفقیت زنجیره برشمرده شده است. بنابراین، در مقاله حاضر با استفاده از یک رویکرد ترکیبی تصمیم گیری چند معیاره فازی و در حالت چند تصمیم گیرنده، یک مدل انتخاب تامین کننده ارائه می‌شود. در ابتدا ،معیارهای اتخاب منبع عرضه جهانی در صنعت نساجی به گونه‌ای جامع تدوین می‌شود. سپس از طریق پرسشنامه‌، وزن معیارهای مهم در ارتباط با فرآیند انتخاب تامین‌کننده جهانی در صنعت پوشاک بدست می‌آید و سپس یک رویکرد یکپارچه فرآیند تحلیل سلسله مرتبی با شاخص تصمیم گیری گروهی فازی و تاپسیس فازی استفاده می‌شود که مبتنی بر الویت‌بندی بر اساس نزدیکی به راه حل ایده‌آل است. با استفاده از یک مطالعه عددی، استقرار مدل فوق برای انتخاب تامین‌کنندگان بین‌المللی در صنعت نساجی و پوشاک انجام می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که در بین زیر معیارهای انتخاب، معیار انطباق محصول با مشخصات و کیفیت به ترتیب بالاترین وزن ها را دارا بودند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات