درباره نشریه

فصل نامه علوم و فناوری نساجی، مجله ای مستقل است که فارغ از هر گونه وابستگی گروهی و جناحی به شخص یا تشکل خاصی منتشر شده و تنها هدف آن گام برداشتن در راه ارتقا و پیشرفت صنعت نساجی کشور است. این فصل نامه، از معدود مجلات معتبر علمی در حوزه علوم و مهندسی نساجی در سطح کشور است که اولین شماره آن در پاییز 1390 به چاپ رسیده است.

محورهای مقالات مورد پذیرش مجله:

علوم و مهندسی الیاف، ریسندگی، علوم و فناوری رنگ در نساجی، چاپ و تکمیل، تکسچرایزینگ، منسوجات بی بافت و کفپوش ها، فناوری نانو و بایو، منسوجات هوشمند، پلیمرها و کامپوزیت های نساجی، پردازش تصویر در نساجی، مدل سازی و شبیه سازی در نساجی، تکنیکهای آماری در نساجی، کنترل کیفیت و مدیریت نساجی

 

مسئولین اجرایی مجله علوم و فناوری نساجی:

 

مدیر مسئول: مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف ( کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صاحب امتیاز ماهنامه نساجی امروز)

سردبیر: دکتر پرویز نورپناه (دکترای تخصصی، دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

مدیر فنی: مهندس سعید جلال قدیری (کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سردبیر ماهنامه نساجی امروز)

طراح و صفحه آرا: سارا نظام الاسلامی

امور مشترکین: الهام بهاری

چاپ و توزیع: موسسه نساجی امروز