درباره نشریه

نشریه علوم و فناوری نساجی و پوشاک، نشریه ای مستقل است که فارغ از هر گونه وابستگی گروهی و جناحی به شخص یا تشکل خاصی منتشر شده و تنها هدف آن گام برداشتن در راه ارتقا و پیشرفت صنعت نساجی پوشاک و فرش کشور است. این فصلنامه، از معدود مجلات معتبر علمی در حوزه علوم و مهندسی نساجی در سطح کشور است که اولین شماره آن در زمستان 1390 به چاپ رسیده است.

محورهای مقالات مورد پذیرش مجله:
علوم و مهندسی الیاف، ریسندگی، علوم و فناوری رنگ در نساجی، چاپ و تکمیل، تکسچرایزینگ، منسوجات بی بافت و کفپوش ها، فناوری نانو و بایو، منسوجات هوشمند،  و پلیمرها و کامپوزیتهای نساجی، پردازش تصویر در نساجی، مدل سازی و شبیه سازی در نساجی، تکنیکهای آماری در نساجی، کنترل کیفیت،  مدیریت نساجی و تاریخ، هنر و جامعه شناسی نساجی، پوشاک و فرش

 مسئولین اجرایی مجله علوم و فناوری نساجی:

 صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مهندس سید شجاع الدین امامی رئوف ( کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صاحب امتیاز ماهنامه نساجی امروز)

سردبیر و عضو هیات تحریریه: دکتر پرویز نورپناه (دکترای تخصصی، دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

عضو هیات تحریریه و مدیر اجرائی : دکتر پیمان ولی پور (دکترای تخصصی، دانشیار و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی نساجی و پوشاک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر)

ویراستار فنی : مهندس ابولفضل محمودی گوری

طراح و صفحه آرا: سارا نظام الاسلامی

امور مشترکین: درویش

امور وبسایت: مینا بیانی

چاپ و توزیع: موسسه نساجی امروز