دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، آبان 1402، صفحه 1-125 

مقاله مروری

اقتصاد دایره ای و صنعت مد: ترسیم نقشه علمی پژوهش‌های بین‌المللی در پایگاه استنادی Web of Science

صفحه 32-54

سید مجتبی موسوی زاده؛ شهناز نایب زاده؛ سید حسن حاتمی نسب؛ زهره طباطبایی نسب


مقاله پژوهشی

شناسایی و رتبه‌بندی مولفه های ایجاد توسعه پایدار صنعت پوشاک شهر شهرکرد

صفحه 55-73

فرهاد فرهادی؛ محمد رضا فتحی؛ سید امین صیدایی گل سفیدی؛ فاطمه محمد یوسفی وردنجانی


مقاله مروری

مروری بر عوامل پایداری و توسعه در صنعت نساجی و پوشاک ایران

صفحه 93-125

سیاوش افراشته؛ آرزو منصوری قراء؛ مهدی امامی قره حاجلو؛ پیمان ولی پور؛ رهام حبیبی؛ عقیل حاجی هاشمی؛ تیام حبیبی