طراحی مانتو مجلسی بانوان با الهام از رنگ و تزئینات نگاره های کمال الدین بهزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشکده مطالعات عالی هنر، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 کارشناسی، گروه طراحی لباس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کاشان، ایران

چکیده

رنگ و تزئینات در هنر ایران جلوه‌ای خاص و مقامی ارزشمند دارد. هنرمند ایرانی در گزینش رنگ و تزئینات دقت و سلیقه‌ای خاص به کار برده است. بنابراین بررسی محتوای رنگی و تزئینات نگارگری ایرانی با توجه به جایگاهشان و چگونگی کاربرد آن‌ها در دوره‌های مختلف قابل ملاحظه است. پوشاک مردم ایران در اثر تهاجم فرهنگ غربی، کاملا از هویت ایرانی خود دور شده است. هدف از این پژوهش بررسی رنگ و تزئینات آثار کمال‌الدین بهزاد بوده و سپس چگونگی استفاده از این رنگ‌ها و تزئینات را در طراحی مانتو‌مجلسی بانوان نشان می‌دهد. با توجه به هدف در این پژوهش سعی شده که به این پرسش پاسخ داده شود: چگونه می‌توان از رنگ و تزئینات آثار کمال‌الدین‌ بهزاد در طراحی مانتو‌مجلسی بانوان بهره گرفت؟ نتایج کلی پژوهش بیانگر آن است که بررسی آثار کمال‌الدین ‌بهزاد و تحلیل رنگ و تزئینات آن نشان داد که این رنگ‌ها و تزئینات مفهوم نمادین داشته و در جهت منظور و مقصد خاصی به کار گرفته شده است و می‌توان از آن جهت هویت بخشیدن به لباس ایرانی و رقابت در بازار جهانی استفاده کرد. ماهیت این پژوهش بنیادی-کاربردی و شیوه مطالعاتی آن توصیفی-تحلیلی بوده و اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The design of women's gowns inspired by the colors and decorations of Kamaluddin Behzad's paintings

نویسندگان [English]

  • seyed mahsun sajjadi 1
  • nafiseh shahrokhi 2
1 PhD student in Art Research, University of Arts, Tehran, Iran
2 Masters, Fashion Design Group, Islamic Azad University, Kashan Unit, Iran
چکیده [English]

Colors and decorations in Iranian art have special and valuable effects. The Iranian artist used precision and special tastes in choosing colors and decorations. The examination of Iranian painting colors and decorations is different according to their position and application in visible periods. As a result of the invasion of western culture, the clothes of Iranian people have completely moved away from their Iranian identity. The purpose of this research was to investigate the colors and decorations of Kamaluddin Behzad's works, and then it shows how to use these colors and decorations in the design of women's gowns. According to the purpose of this research, it has been tried to answer this question: How can the colors and decorations of Kamaluddin Behzad's works be used in the design of women's gowns? The general results of the research show that the examination of Kamaluddin Behzad's works and the analysis of their colors and decorations showed that these colors and decorations have a symbolic meaning and are used for a specific purpose and destination, and can be used to give identity to Iranian clothing. and used to compete in the global market. The nature of this research is fundamental-applied and its study method is descriptive-analytical and the information is collected using library sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kamaluddin Behzad
  • color
  • decorations
  • painting
  • coat design

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 16 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 01 خرداد 1402