دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، دی 1401 
بررسی تاثیر نوع دندانه، دما و pH حمام رنگرزی بر خواص رنگی نخ اکریلیکی رنگرزی شده با زردچوبه

صفحه 15-25

محمد ابراهیم حیدری گلفزانی؛ مینا شیرازی؛ خاطره حمزه زاده؛ محجبوبه بیسادی


بررسی متغیرهای تاثیرگذار در برندسازی محصولات ورزشی بانوان و ارایه مدل ساختاری

صفحه 41-55

مرجان میرجلیلی؛ زهرا حاجی انزهائی؛ علی زارعی؛ فریده اشرف گنجوی