دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تیر 1401، صفحه 1-108 

مقاله پژوهشی

ارائه مدل فرآیند تکوین و توسعه محصول در صنعت فرش دستباف

صفحه 47-68

علیرضا شیری؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ نسرین آخوندی؛ فضل الله جمالو


بهینه سازی آماری فیلتر نانولیفی حاوی نانولوله کربنی

صفحه 28-46

سلمان دهقان؛ مهدی ورسه ای؛ نیلوفر اصلاحی؛ محمد اسماعیل یزدانشناس