موضوعات = ریسندگی
بهبود فرایند تولید نخ با استفاده از رویکرد طراحی برای شش سیگما

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 43-50

مهسا سرداری محولاتی؛ محمدصالح اولیا؛ عماد اولیا


اثر فشار هوای جت و نوع نازل برداشت بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ های روتور- جت پنبه ای

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 5-8

سعید شیخ زاده نجار؛ سید محمد عترتی؛ علیرضا حسین پور کاسگری؛ بهناز خطیر


تولید نخ‌های ابرظریف پنبه ای با استفاده از تک رشته پلی‌استر

دوره 3، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 3-7

ساغر عزیزی بروجنی؛ سید منصور بیدکی


اثر موقعیت استقرار فتیله در بخش تغذیه ماشین چندلاکنی بر توزیع شعاعی الیاف در سطح مقطع عرضی نخ پنبه - پلی استر

دوره 3، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 39-46

علیرضا حسین پور کاسگری؛ عبدالرسول مقسم؛ مهیار سلیمانی اشرفی؛ پیمان ولی پور


تولید الیاف نشاسته به روش ترریسی در حمام انعقاد چرخشی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 201-207

سیده سمانه سربها؛ رامین خواجوی؛ امیرحسین برنج چی؛ سپهر پورآریان