تولید الیاف نشاسته به روش ترریسی در حمام انعقاد چرخشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه مهندسی نساجی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، گروه مهندسی نساجی

چکیده

به علت پیچیدگی ساختار فضایی زنجیرها، دشواری تهیه محلول ریسندگی و ریسیدن آن، پژوهش‌ های اندکی در زمینه تولید الیاف نشاسته انجام شده است. در این پژوهش، پس از انتخاب حلالی مناسب روشی نوین برای ریسیدن محلول ریسندگی بر اساس ترریسی در حمام انعقاد چرخشی ارائه شد. نشاسته گندم به عنوان ماده اولیه انتخاب و انحلال‌ پذیری آن در حلال‌ های مختلف شامل آب، آب- قلیا‌، دی‌ متیل سولفوکسید (DMSO) و آب - DMSO بررسی شد. در نهایت محلول‌ های ریسندگی مناسب به داخل حمام انعقاد مخلوط آب - الکل در حال چرخش تزریق شدند و الیاف منقطع تولیدی به کمک صافی جمع‌ آوری شدند. الیاف به وسیله میکروسکوپی الکترون پویشی، طیف‌ سنجی زیرقرمز، پراش پرتو X و آزمون استحکام بررسی شدند. نتایج نشان داد، حلال DMSO در میان حلال‌ های بررسی شده مناسب‌ تر است. با استفاده از ترریسی در حمام انعقاد چرخشی الیاف منقطع نشاسته با ظرافت بین mm 5-3 تولید شد که دارای ساختار بی‌ شکل بودند. الیاف تولیدی با توجه به طول و ظرافت پتانسیل بالقوه‌ ای را برای کاربری در صنایع کاغذسازی و پزشکی دارند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Starch Fibers Production by Wet Spinning in Rotational Coagulation Bath

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Samaneh Sarbaha 1
  • Ramin Khajavi 2
  • Amir Hosein Berendjchi 1
  • Sepehr Pourariyan 2
1 Department of Textile Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Textile Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to polymer chains spatial and complexities arising in spinning dope preparations there has not been much effort made on production of starch fibers. In this study, a new procedure based on wet spinning is introduced for dope spinning in a rotational coagulation bath by choosing a suitable solvent. Wheat starch solubility was tested in different solvents including water, water/alkaline, water/DMSO and DMSO. Then, suitable spinning dopes were injected into a rotating coagulation bath containing water/alcohol and ready staple fibers were collected by filtration. As-spun fibers were evaluated by scanning electron microscope, Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray diffraction (XRD) and tensile mechanical tests. The results showed that among all solvents, DMSO was the most suitable solvent. Staple fibers of fine (3-5 μm) and amorphous morphology were obtained by using wet spinning method in a rotational coagulation bath, which have potential application in paper and medical industries considering thelengths and small diameters of the fibers obtained.

کلیدواژه‌ها [English]

  • starch fibers
  • wet spinning
  • rotating coagulation bath
  • DMSO
  • wheat starch