اثر جنس نخ بر خواص فیزیکی و مکانیکی نخ‌های فانتری بوکله و پارچه‌های حلقوی پودی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی نساجی- دانشگاه صنعتی اصفهان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این پژوهش‌، اثر جنس نخ‌های افکت و احاطه‌ کننده برخواص فیزیکی نخ‌های فانتزی بوکله شامل ارتفاع افکت، تعداد افکت و مقدار جمع‌شدگی و خواص مکانیکی پارچه‌های حلقوی پودی بافته‌ شده از آنها شامل ضریب اصطکاک پویا و ایستا و مقاومت سایشی بررسی شده است. بر این اساس از سه نوع نخ %۱۰۰ ویسکوز، %۱۰۰ آکریلیک و %۱۰۰ پنبه به عنوان جزء افکت و احاطه‌ کننده استفاده و ۵ نمونه نخ تولید شد. از نخ‌ های تولید شده برای بافت پارچه حلقوی پودی تخت باف با گیج ۶ و طرح ریب ۱×۱استفاده شد. نتایج حاصل نشان می‌دهد، کمترین ضریب اصطکاک پویا و ایستا، مربوط به پارچه‌های بافته‌ شده از نخ‌های فانتزی حاوی جزء افکت پنبه و جزء احاطه‌ کننده ویسکوز است. بیشترین مقاومت سایشی نمونه‌ها در سه دور ۵۰۰، ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰، مربوط به نمونه بافته‌ شده از نخ بوکله حاوی جزء افکت و احاطه‌ کننده آکریلیک و کمترین مقاومت سایشی نمونه‌های بافته‌ شده مربوط به نخ فانتزی بوکله تشکیل‌ شده از نخ‌های ویسکوز است. بیشترین ارتفاع افکت نخ‌های فانتزی را نخ‌های %۱۰۰ ویسکوز و کمترین طول افکت مربوط به نمونه حاوی جزء افکت و احاطه‌ کننده آکریلیک است. اختلاف بین نتایج با استفاده از تحلیل واریانس در سطح اطمینان %۹۵ بررسی شده است.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Raw Material on Physical and Mechanical Properties of Boucle Fancy Yarns and Weft Knitted Fabrics

نویسندگان [English]

  • F. Bayatlou 1
  • M. Shanbeh 2
1 Isfahan University of Technology
2 Isfahan University of Technology
چکیده [English]

The binder materials and the yarn effects were studied in relation to fancy boucle yarns' physical properties namely, yarn effect height, number of yarn effects, and yarn shrinkage and the mechanical properties of weft knitted fabrics, namely the coefficient of static and dynamic frictions and abrasion resistance. Three kinds of ring spun yarns, i.e. 100% viscose, 100% acrylic, and 100% cotton were used as yarn effects and binder yarn and five different kinds of yarns were produced. The core part of all samples was 100% viscose yarn. To knit 1×1 rib fabrics, a flat weft knitting machine with gauge 6 was used. The obtained results showed that the lowest static and dynamic coefficients of friction belonged to samples knitted with cotton effect yarn and viscose binder yarn. The highest value of abrasion resistance in 500, 1500, and 3000 abrasion cycles was observed in a sample with acrylic yarn as yarn effect and binder parts. The sample with 100% viscose yarns showed the lowest value of yarn effect height.  Analysis of variance in 95% confidence level was used to evaluate the statistical difference between the results.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boucle Fancy Yarns
  • Rib Weft Knitted Fabric
  • coefficient of friction
  • Effect Height