اثر پارامترهای هندسی کانال عبور نخ جت گیرشی بر ثبات و ساختار نقاط گیرش در نخ بافته شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، گروه مهندسی نساجی

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، دانشکده فنی مهندسی،‌‌‌ گروه مهندسی نساجی

چکیده

فرایند درهم‌کردن نخ‌های رشته‌ای به وسیله جت هوا در سال‌های اخیر به دلیل هزینه تولید کمتر، کاربردهای متنوع محصول تولیدی و کارایی بهتر جت درهم‌کردن گسترش زیادی یافته است. به دلیل اهمیت فرایند درهم‌کردن، پژوهشگران بسیاری روی این روش کار کرده و نتایج زیادی به‌دست آمده است. در این فرایند به رشته‌های باز و موازی نخ یکسره تغییر شکل‌یافته یا شکل‌نیافته پیوستگی بین رشته‌های متناوب و موقت داده می‌شود. نوع جت، ابعاد، قطر مجرای ورود هوا‌، طول و قطر کانال عبور نخ  بر ساختار گیرش و ثبات نخ اثر دارد. در این پژوهش، طول و قطر کانال عبور نخ تغییر داده شد تا اثر این تغییرات بر ساختار و ثبات گیرش نخ تولیدی بررسی شود. بدین منظور 9 جت با سه طول 20، 30 و mm 40 و سه مقطع کانال عبور نخ 1.5×1.5، 2.25×2.25 و mm 3×3 طراحی و ساخته شد. نخ‌های تهیه شده از 9 جت ساخته شده از نظر ثبات و ساختار نقاط درهم‌رفته بررسی شدند. نتایج آزمون‌های انجام شده نشان داد، در جت‌های با طول کوتاه و قطر کانال عبور نخ باریک، ثبات نقاط درهم‌رفته بیشتر شده و نقاط درهم رفته آنها شکل چندساختاری و باز نشو در اثر تنش‌های وارد شده دارند. هر چه طول بلندتر و کانال عبور نخ گشادتر شود، ثبات نقاط درهم‌رفته کاهش می یابد و ساختار نقاط درهم‌رفته شل‌تر می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Geometrical Parameters of the Yarn Channel in an Intermingling Jet on Nip Structure and Stability of Textured Yarn

نویسندگان [English]

  • Siavash Afrashteh 1
  • ‌Safdar Eskandarnejad 2
1 Department of Textile Engineering, Qaemshaher Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
2 Department of Textile Engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Intermingling of wound yarns is an important method of producing cohesiveness between the individual filament yarns. Many researchers have studied the effects of various parameters on yarn production. This paper attempts to investigate the effect of length and cross-sectional area of the yarn channel on yarn properties. A total of nine jets with yarn channel lengths of 20, 30 and 40 mm, and square cross section of 1.5, 2.25 and 3.0 mm were tested. The tests were carried out on the yarns to examine nip stability and microscopic observation of the nip points. It was concluded that, a short and narrow yarn channel may produce a short nip length with maximum nip density and stability. While, a long and wide yarn channel produces a long nip length with lowest nip density and stability. The width of the yarn channel had an effect on loose nips, while in the longest channel (40 mm), there was no difference on loose nips. The last class was two or more parallel structures, which decreased as the width of the yarn channel decreased. Loose nips varied in different channel lengths, though it did not show a specific trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intermingling Jet
  • Nip Stability
  • Nip Structure
  • Yarn Channel
  • Yarn Channel Dimension