دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، فروردین 1400، صفحه 5-61 

مقاله پژوهشی

طراحی و دوخت کلاه NCPAP جهت بستری نوزادان در بخش NICU

صفحه 5-13

مریم السادات میرحسینی چاهوکی؛ احسان زرین آبادی؛ فاطمه آخوندی


بررسی تاثیر گروه همسالان بر رفتار خرید آنی مصرف‌کنندگان پوشاک ورزشی

صفحه 33-42

امیررضا کنجکاو منفرد؛ سیدحسن حاتمی نسب؛ هاشم رئیسی؛ زهره حدادیان


مقاله مروری

مطالعه مروری اثر نانو الیاف کربن بر سینتیک پخت رزین های اپوکسی

صفحه 51-61

محمد حسین کرمی؛ محمد رضا کلایی؛ رامین خواجوی؛ امید مرادی؛ داود زارعی