دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-54 

مقاله پژوهشی

بررسی تجربی رفتار اشتعال پذیری موکت نایلونی با آزمون گرماسنجی مخروطی

صفحه 3-8

روح الله سمنانی رهبر؛ رضا قاسمی؛ مجتبی پوراصفهانی؛ جمیله آفاقی؛ ملیحه نازی؛ مهرداد آذین‌فر


مقاله پژوهشی

چالشها، موانع و راهکارهای پیشنهادی برای توسعه صنایع نساجی و چرم در ایران

صفحه 29-33

علی صالحی راد؛ محمدرضا طبیبی؛ محسن عسگری؛ فاطمه جابری


تولید نانومولدهای انعطاف‌پذیر الیافی به کمک پیزوپلیمر پلی‌وینیلیدن فلوئورید

صفحه 35-38

محمد سجاد سرایانی ‏بافقی؛ علی غیبی؛ روح الله باقرزاده؛ مسعود لطیفی