کاربرد نظریه تک ثابتیMunk-Kubelka در تحلیل رفتار رنگی منسوجات: اثر بازتاب های سطحی و بسترخودرنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ

چکیده

رفتار نوری و رنگی الیاف معمول در نساجی که دارای خواص بازتاب سطحی و انتشارهای درونی قابل توجهی هستند، به‌‌طور تقریبی با تقریب مناسبی طبق نظریه تک‌ثابتی Munk -Kubelka  قابل پیش‌‌بینی است. عوامل مختلفی از بازتاب سطحی و بازتاب نمونه خودرنگ نتایج به‌‌دست آمده را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در پژوهش حاضر، اثر بازتاب سطح و بازتاب بستر خودرنگ مجموعه‌‌ای رنگی شامل الیاف نایلون 6 رنگرزی شده با مواد رنگزای اسیدی و پراکنده در غلظت‌های مختلف در کاربرد نظریه Munk -Kubelka  روی منسوجات بررسی شده است. نتایج نشان داد، ارزش وجود بازتاب سطح و اطلاعات بستر خودرنگ در مطالعه رفتار رنگرزی منسوجات با مواد رنگزای مختلف به ‌‌شدت تابع ناحیه غلظتی به‌کار گرفته شده است. این بدین معنی است که در بازتاب‌های نسبتاً کم، مقدار بازتاب سطح تا حدی بسیار زیادی به بازتاب بستر رنگرزی شده نزدیک می‌شود و این اختلاف اندک، مقدار K/S بسیار بزرگی را نتیجه می‌دهد. افزون بر این نتیجه شد، ارزش بازتاب بستر خودرنگ به نحو محسوسی با افزایش جذب نمونه رنگرزی شده در‌‌نتیجه افزایش غلظت رنگزا کاهش می‌یابد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Single-Constant Kubelka- Munk Theory for Analyzing Textile Color behaviors: Effect of Surface Reflectance and Mock Dyed Substrate

چکیده [English]

Color and optical properties of typical fibers of textile that benefit specific surface reflectance and internal scattering properties can be estimated according to the single-constant Kubelka-Munk theory. Various factors such as surface reflectance and mock dyed substrate may affect the measured reflectance of dyed samples. In the present study, a series of fiber 6 were dyed with acid and disperse dyes in different concentrations and the effect of surface reflectance and the reflectance of mock dyed substrate on the application of Kubelka-Munk theory for textiles have been investigated. The results showed the extent of the impact of the surface reflectance and the reflectance of mock dyed substrate is deeply dependent to applied dye concentration. It means that at relatively low reflectance, the surface reflectance values gets close to the reflectance of the dyed substrate. Consequently, the very large quantities for  cquires. In addition, it was concluded that the influence of the reflectance of mock dyed substrate significantly decreases by increasing the dye concentration range.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Single-constant Kubelka-Munk theory
  • Textiles
  • dyeing
  • Surface reflectance
  • Mock dyed substrate