دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، مرداد 1391، صفحه 57-132 

مقاله مروری

هیدرو ژل های پاسخگو به محرک و الیاف ژلی پلی آکریلونیتریل

صفحه 81-96

حمیده میربها؛ شهرام ارباب؛ پرویز نورپناه


مقاله پژوهشی

کاربرد شبکه عصبی خودسازمان دهنده براساس داده کاوی برای ایجاد جدول اندازه لباس

صفحه 97-103

فاطمه ماکویی؛ فرزانه میرجلیلی؛ محسن هادی زاده هادی زاده؛ پدرام پیوندی


بررسی تحلیلی رفتار کششی پارچه های هیبریدی با بافت تافته

صفحه 115-122

مجید طهرانی دهکردی؛ هوشنگ نصرتی؛ محمود مهرداد شکریه