مطالعه تکمیل ضدباکتری قابل شارژ در پارچه های اسپیسر حلقوی با استفاده از ترکیبات N - هالامین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 83111 - 84156

2 اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 83111 -84156

3 یزد، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، دانشکده پیراپزشکی، صندوق پستی 35 - 891618

چکیده

در این پژوهش، خواص ضدباکتری با دوام و قابل شارژ روی پارچه های اسپیسر حلقوی بررسی شده است. این تکمیل روی پارچه های اسپیسر حلقوی با لایه هایی از جنس پنبه ای، پنبه -پلی استر ( 35 - 65 ) و ویسکوز -پلی استر (75 - 25 ) با اتصال پیش ماده 3،1 - د ی هیدروکسی متیل 5 ، 5- دی متیل هیدانتوئین ( DMDMH ) و پس از آن کلردارکردن در حمام محتوی سدیم هیپوکلریت انجام شد. تکمیل ضد باکتری، طی دو مرحله فرایند شیمیایی روی سه نوع پارچه اسپیسر دارای لایه زیری متفاوت انجام شد. اثر عوامل تغییرپذیر شامل غلظت پیش ماده DMDMH در حمام تکمیل، pH و کاتالیزور استفاده شده در مرحله اول فرایند برای بهینه سازی بررسی شده است. اثر ضد باکتری بیش از 90 درصد در پارچه های اسپیسر در برابر دو باکتری گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باکتری گرم منفی E. کولای با روش تکمیل دومرحله ای ایجاد شد که این اثر با روشهای استاندارد بررسی شده است. نتایج نشان می دهد، ثبات شست وشویی تکمیل ضد باکتری قابل قبول بوده و می تواند با استفاده از محلولهای کلر با غلظت کم ( 0/1- 0/01 )، شارژ و بازیابی شود. همچنین نتایج حاصل از طیف سنجی IR پارچه، نشان دهنده اتصال کووالانسی پیش ماده DMDMH پس از عملیات تکمیل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Rechargeable Antibacterial Finishing of Spacer Knitted Fabrics by N-Halamine Compounds

نویسندگان [English]

  • Hasan Hasani 1
  • Shahrzad Bahador Najaf Abadi 2
  • Mohammad Morshed 1
  • Seyyed Hossein Hekmati moghaddam 3
1
2
3
چکیده [English]

Studies were conducted on durable and rechargeable antibacterial properties of spacer knitted fabrics. To achieve a durable and rechargeable antibacterial properties, spacer fabrics made of cotton, polyester-cotton (65-35) and polyester-viscose (25-75) were treated with dimethylol dimethyl hydantoin (DMDMH), followed by chlorine bleaching. The methylol groups on DMDMH can either form cross-links with cellulose with both functional sites reacted or grafted onto cellulose with only one reactive site consumed. In each test, cotton, polyester cotton, polyester viscose spacer was separately exposed to treatment baths in two stages. Different concentrations of DMDMH in primary and chlorine in secondary finishing bath, pH, temperature, in both baths were optimized. The biocidal efficacy of such spacer fabrics is high against Staphylococcus aurous, a gram-positive bacterium and Escherichia coli, a gram-negative bacterial according to AATCC test method 100-1993. The findings show that the washing fastness of antibacterial finishing is acceptable and the biocidal effect persists through at least 50 machine washing cycles and can be regenerated by exposure to diluted chlorine solutions. A comparison between the FTIR tests after and before antibacterial finishing shows the covalent bonds between dimethylol dimethyl hydantoin (DMDMH) and spacer fabrics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • antibacterial finishing
  • N-halamine
  • spacer knitted fabrics