بررسی تحلیلی رفتار کششی پارچه های هیبریدی با بافت تافته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 شهرکرد، دانشگاه شهرکرد، دانشکده فرش، صندوق پستی 88617 - 56811

2 تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی نساجی، صندوق پستی 4413 - 15875

3 -3 تهران، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک، صندوق پستی 13114 - 16846

چکیده

امروزه پارچه هایی هیبریدی (ترکیبی) تولید شده از نخهای مختلف در صنایعی همچون مواد کامپوزیتی استفاده میشوند. با توجه به اهمیت خواص کششی این پارچه ها در صنایع مختلف، در پژوهش حاضر مدل ارائه شده توسط Leaf و Kandil برای پارچه ساده، به منظور استفاده در پارچه های هیبریدی تعمیم داده شده است. در این مدل، بر مبنای روش انرژی و با استفاده از پارامترهای ساختاری پارچه و ویژگی های نخهای تشکیل دهنده آن، خواص کششی پارچه های هیبریدی با بافت تافته در ازدیاد طول کم محاسبه شده است .برای ارزیابی مدل ارائه شده، نتایج نظری خواص مکانیکی برای پارچه های ساده و هیبریدی بازالت و نایلون با نتایج تجربی مقایسه شده است. مقایسه نتایج نشان می دهد، مدل تعمیم داده شده به خوبی رفتار نیرو - ازدیاد طول پارچه های هیبریدی را در ازدیاد طول کم پیش بینی می کند. همچنین، مقایسه نتایج پارچه های ساده و هیبریدی نشان می دهد، اختلاف کم بین نتایج نظری و تجربی فقط به علت مدل به دست آمده نیست و منشأ آن دیگر منابع خطاست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Investigation on the Tensile Behavior of Hybrid Plain-woven Fabrics

نویسندگان [English]

  • Majid Tehrani Dehkordi 1
  • Hooshang Nosrati 2
  • Mahmood Mehrdad shokriye 3
1
2
3
چکیده [English]

Nowadays, fabrics produced from admixture of different yarns are used for industrial purposes such as composite materials. Since the tensile properties of these fabrics are important, in this research a mechanical model based on Leaf and Kandil model for hybrid plain-woven fabrics is proposed. In this model, the initial load-extension behavior of hybrid fabrics is calculated from the yarn mechanical properties and fabric structure by energy method. In order to evaluate the modeling predictions, the values of experimentally obtained mechanical properties of simple and hybrid fabrics with different admixtures of basalt and nylon, are compared with the theoretical model results. Comparing the results shows that there is a good correlation between the proposed model prediction and experimental results. In addition, comparing the results of simple and hybrid fabrics indicate that difference between theoretical and experimental results is due to other sources of errors and not necessarily due to the proposed model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hybrid fabric
  • basalt
  • Nylon
  • tensile properties
  • energy method