دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 36، دی 1399، صفحه 5-67 

مقاله پژوهشی

بررسی پارامترهای مؤثر بر رنگرزی نخ پشمی مرینوس با برگ گیاه کاسنی

صفحه 17-23

مجید طهرانی؛ یحیی بایگان؛ فاطمه شاهمرادی قهه


تزئین لباس مجلسی بانوان با استفاده از سیستم هوشمند نوری

صفحه 43-51

فیروزه غریب تهرانی؛ عبدالرسول مقسم؛ علیرضا حسین پور کاسگری


مقاله مروری

مروری بر روش‌های ضدمیکروبی و ضدویروسی ماسک‌ها

صفحه 53-68

ابوالفضل زارع مهرجردی؛ ساجده رحیم نژاد؛ حامده رحیم نژاد