دوره و شماره: دوره 9، شماره 1 - شماره پیاپی 33، فروردین 1399 

مقاله مروری

مروری بر روشهای استخراج کراتین از الیاف و کاربردهای آن در منسوجات پزشکی

صفحه 5-19

خلیل الرحمن خلیلی پوررودی؛ فاطمه داداشیان؛ عاطفه سلوک؛ سوگل کیان ارثی


مقاله پژوهشی

شناسایی عوامل موثر بر صنعت مد و لباس با رویکرد پایداری محیط زیست

صفحه 21-29

وحید محمدی؛ احسان اکرامی؛ حامد محمدی؛ مریم مرادحسینی


مقاله مروری

تقاضا برای ماسک های نانوفناوری با قابلیت محافظتی برتر در جهان بعد از کرونا

صفحه 39-49

احمد هیوه چی؛ ملیکا شراهی؛ محمدامین سارلی؛ پیمان بروکی میلان